Rejestr zmian strony BIP:

141. Data: 2021-10-25 14:57
Dział: Oferty pozakonkursowe > Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
142. Data: 2021-10-25 14:52
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa 560 szt. paczek żywnościowych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
143. Data: 2021-10-25 14:52
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa 560 szt. paczek żywnościowych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
144. Data: 2021-10-25 14:51
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa 560 szt. paczek żywnościowych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
145. Data: 2021-10-25 14:51
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa 560 szt. paczek żywnościowych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
146. Data: 2021-10-20 11:28
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2021 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu: 2021/BZP 00238524/01 z dnia 20.10.2021 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
147. Data: 2021-10-19 15:25
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Referacie Poradnictwa Psychologicznego i Asystentury Rodzin w Wydziale Doradztwa (2 etaty umowa o pracę, 1 etat umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
148. Data: 2021-10-19 15:24
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Referacie Poradnictwa Psychologicznego i Asystentury Rodzin w Wydziale Doradztwa (2 etaty umowa o pracę, 1 etat umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
149. Data: 2021-10-19 15:01
Dział: Konkursy > Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1619/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
150. Data: 2021-10-18 15:44
Dział: Konkursy > Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1617/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

‹ poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna ›