Rejestr zmian strony BIP:

211. Data: 2021-08-06 18:16
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: specjalista pracy z rodziną/starszy specjalista pracy z rodziną w Zespole Umieszczania w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
212. Data: 2021-08-06 18:16
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: specjalista pracy z rodziną/starszy specjalista pracy z rodziną w Zespole Umieszczania w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
213. Data: 2021-08-06 14:59
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej (2 etaty; umowa o pracę na czas trwania projektu)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
214. Data: 2021-08-06 14:47
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog, specjalista pracy z rodziną/starszy specjalista pracy z rodziną w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej w ramach Projektu „Pomorskie dzieciom” realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (3 etaty, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.03.2023 r.)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
215. Data: 2021-08-06 14:32
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny / starszy pracownik socjalny / specjalista pracy socjalnej / starszy specjalista pracy socjalnej (2 etaty; umowa o pracę na czas trwania projektu)
Wykonanie: Mirosław Żmudziński
216. Data: 2021-08-06 14:32
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny / starszy pracownik socjalny / specjalista pracy socjalnej / starszy specjalista pracy socjalnej (2 etaty; umowa o pracę na czas trwania projektu)
Wykonanie: Mirosław Żmudziński
217. Data: 2021-08-06 14:28
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/ konsultant psycholog/ psycholog specjalista pracy z rodziną/ starszy specjalista pracy z rodziną w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej w ramach Projektu „Pomorskie dzieciom” realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (3 etaty, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.03.2023 r.)
Wykonanie: Mirosław Żmudziński
218. Data: 2021-08-06 14:27
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/ konsultant psycholog/ psycholog specjalista pracy z rodziną/ starszy specjalista pracy z rodziną w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej w ramach Projektu „Pomorskie dzieciom” realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (3 etaty, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.03.2023 r.)
Wykonanie: Mirosław Żmudziński
219. Data: 2021-08-06 13:35
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Referacie Poradnictwa Psychologicznego i Asystentury Rodzin w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowę o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Mirosław Żmudziński
220. Data: 2021-08-06 12:01
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/ koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole Pieczy Rodzinnej w Wydziale Pieczy Zastępczej (2 etaty, umowa na zastępstwo )
Wykonanie: Mirosław Żmudziński

‹ poprzednia -   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   - następna ›