Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1183

1. Data: 2018-02-02 08:27
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do współpracy w zakresie weryfikacji pod kątem ekonomicznym opracowanego modelu wdrażania obligacji społecznych w obszarze rozwiązań problemu zadłużeń czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdańska w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” realizowanym w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy zlecenie
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2018-01-24 10:11
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do współpracy w zakresie weryfikacji pod kątem ekonomicznym opracowanego modelu wdrażania obligacji społecznych w obszarze rozwiązań problemu zadłużeń czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdańska w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” realizowanym w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy zlecenie
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2018-01-24 10:10
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do współpracy w zakresie weryfikacji pod kątem ekonomicznym opracowanego modelu wdrażania obligacji społecznych w obszarze rozwiązań problemu zadłużeń czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdańska w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” realizowanym w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy zlecenie
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót