Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 334

1. Data: 2012-07-19 15:16
Dział: Prawo > Statut prawny Ośrodka
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nadanie statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2012-07-19 15:15
Dział: Prawo > Statut prawny Ośrodka
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nadanie statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2012-05-03 23:07
Dział: Prawo > Statut prawny Ośrodka
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
4. Data: 2012-05-03 23:03
Dział: Prawo > Statut prawny Ośrodka
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót