Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1588

1. Data: 2021-02-19 13:38
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - wizażystka/stylistka
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2021-02-08 14:14
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - wizażystka/stylistka
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2021-02-03 14:59
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - wizażystka/stylistka
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
4. Data: 2021-02-03 14:58
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - wizażystka/stylistka
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
5. Data: 2021-02-03 14:58
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - wizażystka/stylistka
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót