Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1591

1. Data: 2021-03-08 11:22
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Kurs komputerowy ECDL BASE, kadry i płace
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2021-02-24 13:13
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Kurs komputerowy ECDL BASE, kadry i płace
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2021-02-24 13:13
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Kurs komputerowy ECDL BASE, kadry i płace
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
4. Data: 2021-02-24 13:12
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Kurs komputerowy ECDL BASE, kadry i płace
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót