Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1598

1. Data: 2021-03-23 15:16
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - operatora żurawia przenośnego
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2021-03-11 11:35
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - operatora żurawia przenośnego
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2021-03-11 11:35
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - operatora żurawia przenośnego
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
4. Data: 2021-03-11 11:34
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - operatora żurawia przenośnego
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót