Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1603

1. Data: 2021-04-22 12:09
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - florysta
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2021-04-07 13:22
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - florysta
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2021-04-07 13:22
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - florysta
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
4. Data: 2021-04-07 13:21
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - florysta
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót