Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1613

1. Data: 2021-05-18 15:10
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - kurs ECDL BASE
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2021-05-05 09:40
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - kurs ECDL BASE
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2021-05-05 09:40
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - kurs ECDL BASE
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
4. Data: 2021-05-05 09:40
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - kurs ECDL BASE
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót