Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 336

1. Data: 2016-07-05 23:11
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2012-05-07 20:15
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2012-05-07 19:13
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
4. Data: 2012-05-07 16:02
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ustawa o pomocy społecznej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót