Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 337

1. Data: 2016-07-05 23:09
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2012-05-07 20:13
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2012-05-07 19:15
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
4. Data: 2012-05-07 18:45
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót