Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 343

1. Data: 2016-07-05 23:05
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2012-05-07 19:31
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót