Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 344

1. Data: 2016-07-05 23:03
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2015-04-30 21:17
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2013-06-25 09:54
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
4. Data: 2012-05-07 19:33
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót