Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 347

1. Data: 2016-07-05 23:02
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2015-04-30 21:12
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2012-05-07 19:43
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót