Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 350

1. Data: 2016-07-05 22:59
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa samorządzie gminnym
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2015-04-30 21:07
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa samorządzie gminnym
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2013-06-25 09:45
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawa samorządzie gminnym
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
4. Data: 2012-05-07 19:53
Dział: Prawo > Ustawy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ustawa samorządzie gminnym
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót