Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 227

1. Data: 2013-11-21 11:00
Dział: Prawo > Rozporządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2013-06-25 10:16
Dział: Prawo > Rozporządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2012-05-07 20:45
Dział: Prawo > Rozporządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
4. Data: 2011-05-24 15:47
Dział: Prawo > Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin organizacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zapis "tekst ujednolicony"
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
5. Data: 2011-05-24 15:45
Dział: Prawo > Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin organizacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Regulamin Organizacyjny
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
6. Data: 2011-05-24 15:42
Dział: Prawo > Regulaminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Regulamin organizacyjny
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót