Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 354

1. Data: 2015-04-30 21:33
Dział: Prawo > Rozporządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2013-06-25 10:09
Dział: Prawo > Rozporządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2012-05-07 20:52
Dział: Prawo > Rozporządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

powrót