artykuł nr 1

Dane teleadresowe Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej

Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
tel.: 58/432 31 88
fax: 58/342 31 51