artykuł nr 1

Numer ogłoszenia 518559-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie badań i wydania opinii psychologicznych oraz prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego.