artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 204/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza 5 lutego 2018 r. na spotkanie informacyjne, które rozpocznie się o godzinie 13:30 w Olivia Sky Club
Olivia Business Centre
A: Olivia Tower (12 piętro)
Al. Grunwaldzka 472A 80-309 Gdańsk

Osoba do kontaktu:
Anna  Dukowska Koordynator Projektu „Zadłużeni w obligacjach”
Samodzielny Referat Analiz i Rozwoju
tel.  58 347 82 90
e-mail: anna.dukowska@mopr.gda.pl