artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 205/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl

Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 lutego o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (poziom -1) przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku.