artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 553/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30 w dużej sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.