artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1590/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 1590/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1590/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2022 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu D dla osób ze spektrum autyzmu
II. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: „Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej”

III. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
IV. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością
V. Wsparcie w procesie reintegracji osób doświadczających bezdomności.

Spotkanie obędzie się on-line na platformie Microsoft Teams w dniu 6 września 2022 r. o godz. 13:00. Link do spotkania otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 1842/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 2012/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 2257/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska