artykuł nr 1

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Nazwa procedury:
poradnictwo specjalistyczne prawne, psychologiczne i rodzinne

Wymagane dokumenty:
brak

Termin i sposób załatwiania:
Ustalenie terminu porady specjalistycznej za pośrednictwem pracownika socjalnego w Centrum Pracy Socjalnej właściwego na miejsce zamieszkania klienta - porada specjalisty: prawnika, psychologa lub pedagoga

Miejsce złożenia dokumentów:
brak

Tryb odwoławczy:
brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Inne informacje:
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów i innych przepisów prawa.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularze do pobrania:
brak