artykuł nr 6

Umowa z Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAŃ”

Gdańsk, dnia 24.12.2020 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że udzielił zamówienia i zawarł umowę o wykonanie zamówienia z Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAŃ” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 1A, NIP: 5842463039, Regon: 192726920, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000100112. na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o Szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

artykuł nr 7

Umowa z Auchan Polska Sp. z o. o.

Gdańsk, dnia 15.12.2020 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że udzielił zamówienia i zawarł umowę o wykonanie zamówienia z Auchan Polska Sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o Szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

artykuł nr 8

Umowy z Towarzystwem Wspierania Potrzebujących "PRZYSTAŃ"

Gdańsk, dnia 15.12.2020 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że udzielił zamówienia i zawarł 4 umowy o wykonanie zamówienia z Towarzystwem Wspierania Potrzebujących "PRZYSTAŃ" z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 1A NIP: 5842463039 Regon: 192726920 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000100112 na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o Szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

artykuł nr 9

Umowa z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańsk

Gdańsk, dnia 15.12.2020 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że udzielił zamówienia i zawarł umowę o wykonanie zamówienia z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańsk NIP: 5832544983 REGON: 192761968 z siedzibą przy ul. Przegalińskiej 135 80-690 Gdańsk wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000106330 na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o Szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.