artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 2 Uczestniczek Projektu "Cała Naprzód III"

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe - stolarz

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania kwalifikacji w zawodzie „Stolarz” zakończonego egzaminem czeladniczym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód III”

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe - dostawa 560 szt. paczek żywnościowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na dostawę 560 szt. paczek żywnościowych

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe - kursy języka angielskiego i niemieckiego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zdiagnozowania umiejętności językowych oraz zorganizowania i przeprowadzenia kursów języka angielskiego i niemieckiego, zakończonych certyfikacją dla 12 uczestników projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (POWR.04.01.00-00-ONI1/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe - Punkt Usług Zdrowotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym prowadzenia Punktu Usług Zdrowotnych (PUZ) dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (POWR.04.01.00-00-ONI1/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dostępne kategorie:
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021