artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe - kurs ECDL BASE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ECDL BASE zakończonego certyfikacją wraz z poczęstunkiem dla 5 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”

artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe - Punkt Usług Zdrowotnych

Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym prowadzenia Punktu Usług Zdrowotnych (PUZ) dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (POWR.04.01.00-00-ONI1/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert przypada na 30.04.2021 r. do godz. 11:00

artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe - florysta

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania kwalifikacji w zawodzie „Florysta” zakończonego egzaminem czeladniczym dla 2 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”

artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe - operatora żurawia przenośnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia kursu operatora żurawia przenośnego/przeładunkowego (HDS) wraz egzaminem państwowym dla 2 opiekunów dorosłych Osób z Autyzmem w ramach projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (POWR.04.01.00-00-ONI1/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe - Kurs komputerowy ECDL BASE, kadry i płace

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowego, dwumodułowego kursu:
Moduł 1 - Kurs komputerowy ECDL BASE zakończony certyfikacją
Moduł 2 – Kurs kadry i płace
wraz z poczęstunkiem dla 2 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II

Dostępne kategorie:
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021