artykuł nr 21

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę - 1 etat, umowa o pracę na zastępstwo - 1 etat)

artykuł nr 22

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

artykuł nr 23

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę, 1 etat - umowa o pracę na zastępstwo, 1 etat)

artykuł nr 24

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Mieszkalnictwa Społecznego w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

artykuł nr 25

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w Centrum Pracy Socjalnej 6 (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)