artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna zastępczego prowadzącego zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka (umowa zlecenie)

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu uzupełnienia zewnętrznej rezerwy kadrowej

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Obsługi Prawnej w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1/2 etatu, umowa o pracę)

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik Centrum Pracy Socjalnej (1 etat, umowa o pracę)

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole Pieczy Rodzinnej Wydziału Pieczy Zastępczej (2 etaty, umowa o pracę)