artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2013/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1991/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1954/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1512/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 883/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 390/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2013/16 w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku267 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1821/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa 16 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1821/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska313 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oferta realizacji zadania publicznego149 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty261 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1928/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofertMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2012/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 1788/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 listopada 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 2014/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska235 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Regulamin prac Komisji Konkursowej194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1929/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz ofertMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny oferty265 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór oferty 313 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe warunki konkursu ofert 436 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1788/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska141 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1672/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Termin składania ofert upływa 18 listopada 2016 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1576/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 października 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 2 listopada 2016 r.