artykuł nr 1

Umowa z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańsk

Gdańsk, dnia 24.12.2020 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że udzielił zamówienia i zawarł umowę o wykonanie zamówienia z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańsk NIP: 5832544983, REGON: 192761968 z siedzibą przy ul. Przegalińskiej 135, 80-690 Gdańsk wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000106330, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o Szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.