artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Pomocy Instytucjonalnej w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)