artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 849/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r.

Zarządzenie Nr 849/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 849/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Zadanie 2.10: Kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci z pieczy zastępczej)
II. Zadanie 2.11: Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej - streetworking i/lub partyworking
III. Zadanie 2.13. Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem - w placówkach wsparcia dziennego.
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. ul. Konrada Leczkowa 1A piętro II pok. 220. Istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniu online na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane taką formą uczestnictwa, otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci takiego udziału pod adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.
Podczas spotkania planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.
Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:
Dorota Klos - tel. 58/342 31 58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Nr 1028/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr  1135/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Zarządzenie Nr 1231/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 lipca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska