artykuł nr 1

Oferta Polskiego Związku Głuchych Oddział Pomorski

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia” - spotkanie integracyjne osób niesłyszących.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia” - spotkanie integracyjne osób niesłyszących, złożona przez Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 października 2022 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną:
1) na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl;
2) korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Karolina Domżalska tel. 58/342 31 58

Załączniki:
Załącznik 107.658 KB
artykuł nr 2

Oferta Stowarzyszenia dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Lepszy oddech to lepsze życie.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Lepszy oddech to lepsze życie, złożona przez Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 października 2022 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną:
1) na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl;
2) korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Dorota Klos tel. 58/342 31 58

Załączniki:
Oferta 113.003 KB
artykuł nr 3

Oferta Fundacji Marcus

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych i noworocznych wśród osób z niepełnosprawnościami.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych i noworocznych wśród osób z niepełnosprawnościami, złożona przez Fundację Marcus.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 października 2022 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną:
1) na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl;
2) korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Dorota Klos tel. 58/342 31 58

Załączniki:
Oferta 103.550 KB
artykuł nr 4

Oferta Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność”

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Rehabilitacja społeczno-ruchowa - uczestnictwo w zajęciach i ćwiczeniach na basenie solankowym

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Rehabilitacja społeczno-ruchowa - uczestnictwo w zajęciach i ćwiczeniach na basenie solankowym, złożona przez Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność”.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 października 2022 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną:
1) na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl;
2) korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Dorota Klos tel. 58/342 31 58

Załączniki:
Oferta 97.498 KB
artykuł nr 5

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Spotkanie przedświąteczne – Warsztaty - ozdób choinkowych

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Spotkanie przedświąteczne - Warsztaty - ozdób choinkowych, złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów I Inwalidów.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 września 2022 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną:
1) na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl;
2) korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Agnieszka Korzeniowska tel. 58/342 31 48

Załączniki:
Oferta 107.595 KB
artykuł nr 6

Oferta Stowarzyszenia Okno Na Świat

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Kurs PJM dla terapeutów i wolontariuszy stowarzyszenia Okno Na Świat

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Kurs PJM dla terapeutów i wolontariuszy stowarzyszenia Okno Na Świat, złożona przez Stowarzyszenie Okno Na Świat.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku i Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2022 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną:
1) na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl;
2) korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Karolina Domżalska tel. 58/342 31 58

Załączniki:
Oferta 119.329 KB
artykuł nr 7

Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wsparcie osób bezdomnych, niepełnosprawnych przebywających w przestrzeni publicznej w obszarze zapewnienia miejsc interwencyjnych

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wsparcie osób bezdomnych, niepełnosprawnych przebywających w przestrzeni publicznej w obszarze zapewnienia miejsc interwencyjnych, złożona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 sierpnia 2022 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną:
1) na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl;
2) korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Karolina Domżalska tel. 58/342 31 58

Załączniki:
Oferta 98.085 KB
artykuł nr 8

Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wsparcie osób bezdomnych, niepełnosprawnych przebywających w przestrzeni publicznej w obszarze zapewnienia miejsc interwencyjnych

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wsparcie osób bezdomnych, niepełnosprawnych przebywających w przestrzeni publicznej w obszarze zapewnienia miejsc interwencyjnych, złożona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 sierpnia 2022 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną:
1) na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl,
2) korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Karolina Domżalska tel. 58/342 31 58

Załączniki:
Oferta 98.063 KB
artykuł nr 9

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert – MOPR 1/2022 polegającego na organizacji usługi wsparcia seniorów

Na podstawie art. 15zzm i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), w związku z zarządzeniem Nr 483/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
Celem zadania jest realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poprzez zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem z uwagi na stan zdrowia, w tym w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19.
Adresatami usługi będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W Gdańsku, wg stanu na 31 grudnia 2020 r., liczba zameldowanych osób w wieku 65 lat i więcej wynosiła 98 617.
Stan epidemii znacząco wpłynął na funkcjonowanie grupy osób najbardziej zagrożonej wykluczeniem społecznym i ryzykiem zachorowalności na Covid-19, w szczególności osób w podeszłym wieku. Zalecenia dotyczące utrzymania reżimu sanitarnego powodują poczucie osamotnienia i bezradności seniorów, a w ślad za tym potencjalne pogorszenie stanu zdrowia psychiczno-fizycznego tej grupy osób. Ponadto zalecenia zachowania bezpieczeństwa sanitarnego ograniczają rodzinom oraz osobom dotychczas wspierającym seniorów udzielanie pomocy na poziomie sprzed pandemii.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie obejmuje realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 przez zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej.

1. W ofercie Realizator wskazuje i szczegółowo opisuje usługi, które zamierza świadczyć w związku z realizacją Programu wraz z podaniem kosztów ich realizacji. Zakres usługi wsparcia seniorów powinien obejmować:
1) wsparcie społeczne:
- uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.);
2) ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej przez:
- wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
- pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
- pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu;
3) wsparcie psychologiczne:
- informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
- w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia MOPR w Gdańsku;
4) wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
- pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
- pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
- pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście,
- dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
- zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
- wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,
- pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
- pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.
2. Świadczenie usługi wsparcia obejmować będzie teren miasta Gdańska.
3. Zadania mogą być realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
4. Oczekiwane rezultaty:
1) liczba osób, które skorzystają ze wsparcia w ramach zadania;
2) liczba wolontariuszy świadczących pomoc.
5. W ramach prowadzonego zadania Realizator może zapewnić w szczególności:
1) współpracę z innymi podmiotami realizującymi zadanie;
2) prowadzenie lokalnych punktów wsparcia umożliwiających sprawne udzielanie wsparcia seniorom w miejscu zamieszkania;
3) prowadzenie i zarządzanie bazą działań w ramach udzielanego wsparcia;
4) zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyć będą codzienną pomoc seniorom potrzebującym wsparcia;
5) koordynację działań wolontariuszy i grup wolontariackich;
6) przygotowanie wolontariuszy i wyposażenie ich w środki ochrony osobistej i materiały niezbędne do realizacji zadań;
7) prowadzenie bazy danych wolontariuszy;
8) prowadzenie działań promujących realizację Programu „Wspieraj Seniora”.
9) koordynację działań podmiotów zaangażowanych w realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – wybrany zostanie jeden podmiot pełniący rolę koordynatora działań w ramach Programu. Oferent chcący pełnić ww. rolę, powinien wskazać i opisać to w ofercie.
6. Udzielane wsparcie powinno być dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez seniorów.
7. Realizator powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu wsparcia na rzecz seniorów.
8. Realizator będzie odpowiedzialny za wykonywanie niezbędnych działań sprawozdawczo-statystycznych.
9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 1 050 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
10. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się m.in. następujące koszty:
- wydatki związane z organizacją wolontariatu oraz wydatki związane z pomocą sąsiedzką w tym m.in. środki ochrony osobistej, zwrot kosztów dojazdu wolontariusza do seniorów lub dowozu seniorów np. do lekarza, urzędu, w tym zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z prywatnego samochodu przy realizacji zadań w ramach programu, bilety miejskie,
- ubezpieczenie OC w związku z obrotem gotówką oraz ubezpieczenie NNW,
- zwrot kosztów dojazdu do seniorów lub dowozu seniorów np. do lekarza, w tym zwrot kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego przez pracowników do realizacji zadań w ramach programu, bilety miejskie,
- promocja projektu, w tym koszty druku plakatów, ulotek, artkuły w prasie lokalnej,
- identyfikatory dla osób realizujących program w terenie.
11. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie ofert jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
12. Składanie ofert odbywa się elektronicznie zgodnie z treścią zaproszenia za pośrednictwem systemu witkac.pl w formie naboru ofert:
1) formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzony rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055);
2) w ofercie jako rezultaty należy wskazać rezultaty zgodnie z ust. 4 niniejszego zaproszenia, możliwe jest także dodanie innych rezultatów;
3) oferty należy składać w terminie 10 dni od daty ogłoszenia;
4) do oferty należy załączyć w systemie witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego);
5) niezwłocznie po złożeniu oferty w systemie witkac.pl należy przesłać skan podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mopr@gdansk.gda.pl lub za pośrednictwem ePUAP: /moprgd/skrytka;
6) w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia wpływu oferty w systemie witkac.pl Oferent zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail wskazany w ofercie) o spełnieniu/niespełnieniu wymogów formalnych złożonej oferty;
7) w przypadku spełnienia wymogów formalnych złożonej oferty, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku dokonuje oceny możliwości i sposobu realizacji zadania, zakresu rzeczowego zadania oraz kosztów i rekomenduje odrzucenie lub przyjęcie oferty do dofinansowania, uzasadniając wybór i proponując wysokość dotacji do decyzji Prezydenta Miasta Gdańska;
8) dopuszcza się możliwość negocjacji z Oferentem zakresu i kosztorysu realizacji zadania, co zostanie uwzględnione w zaktualizowanym zakresie rzeczowym i kosztorysie zadania w systemie Witkac.pl;
9) po decyzji wyboru oferty przez Prezydenta Miasta Gdańska zawiera się umowę realizacji zadania publicznego.
13. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków, tryb sprawozdawczości ustala się jak dla umów dotacyjnych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert.
14. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

artykuł nr 10

Oferta Fundacji Droga

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Biwak 2022

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Biwak 2022, złożona przez Fundację Droga.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 czerwca 2022 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną:
1) na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl;
2) korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Dorota Klos tel. 58/342 31 58.

Załączniki:
Oferta 120.786 KB
artykuł nr 11

Oferta Fundacji Mamma Mia

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Budujemy swoją przyszłość

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Budujemy swoją przyszłość, złożona przez Fundację Mamma Mia.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 marca 2022 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną:
1) na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl;
2) korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Karolina Gurzyńska tel. 58/342 31 58

Załączniki:
Oferta 99.939 KB
artykuł nr 12

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zmienionego zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając celowość realizacji tego zadania.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Gminę Miasta Gdańska temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000,00 zł.

Trzyosobowy zespół w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku podpisanej przez upoważnione do reprezentacji Oferenta osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub wynikające z załączonych pełnomocnictw) oferty lub „Potwierdzenia złożenia oferty” zawierające sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną dokumentów, złożonych w systemie elektronicznym Witkac.pl, rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego, która akceptowana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska biorąc pod uwagę:
1) czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi;
2) zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego;
3) uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie działań niezbędnych do wykonania zadania publicznego;
4) czy w budżecie Miasta Gdańska są zabezpieczone środki finansowe, będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu;
5) korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

Jeżeli zespół podejmie decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczana jest ona na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych, w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Po upływie wskazanego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego, a oferta, stanowić będzie załącznik do tej umowy.

Otwarcie naboru w trybie art. 19a w systemie elektronicznym Witkac.pl na rok 2022 nie jest jednoznaczne z dostępnością środków finansowych.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) aktualny dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru - pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli nie obowiązuje zwolnienie z opłaty;
3) kopię umowy lub statutu spółki, w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego;
4) umowę pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego.