Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1457511
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ241451
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 241451
     Numery kont bankowych 8321
   Ochrona danych osobowych 2283
   Zadania pomocy społecznej 15514
   Poradnictwo 2162
   Procedury i formularze 87056
Administracja
   Dyrekcja MOPR 20594
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 17618
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 8701
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 8501
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 6647
     Główny Ksiegowy 4693
   Jednostki pomocy społecznej 45158
   Oświadczenia majątkowe 15212
   Budżet i majątek 5445
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 3308
   Sprawozdawczość 6018
     działalność systemu pomocy społecznej 6362
     działalność kontrolno - skargowa 2664
     finansowe 56
Prawo
   Status prawny Ośrodka 14710
   Regulaminy 9539
   Ustawy 9794
   Rozporządzenia 7536
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r. 16581
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 13775
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 24691
   Archiwum naborów 6119
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 33096
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 39149
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 42871
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2015 r. 40959
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2014 r. 49440
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2013 r. 37876
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2012 r. 27368
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2019 roku 21056
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2019 roku 6753
   Plan zamówień publicznych 1519
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2112
     Rok 2018 21602
     Rok 2017 11051
     Rok 2016 7169
     Rok 2015 51740
     Rok 2014 11529
   Archiwum zamówień publicznych 4359
     Rok 2018 20164
     Rok 2017 19777
     Rok 2016 9087
     Rok 2015 20031
     Rok 2014 12086
     Rok 2013 27359
     Rok 2012 52509
     Rok 2011 7701
     Rok 2010 4629
     Rok 2009 5301
     Rok 2008 6605
     Rok 2007 7285
     Rok 2006 4855
Konkursy
   Rok 2019 13400
   Instrukcja 1357
   Archiwum konkursów 7669
     Rok 2018 25248
     Rok 2017 32172
     Rok 2016 21713
     Rok 2015 32168
     Rok 2014 18159
     Rok 2013 15046
     Rok 2012 12057
     Rok 2011 2897
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2019 546
     Informacja dotycząca składania ofert 80
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4194
     Rok 2018 881
     Rok 2017 2195
     Rok 2016 2277
     Rok 2015 16435
     Rok 2014 6673
     Rok 2013 7935
     Rok 2012 4309
     Rok 2011 2843
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 6065
   Redakcja biuletynu 3645