Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1268134
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ215495
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 215495
     Numery kont bankowych 7643
   Ochrona danych osobowych 832
   Zadania pomocy społecznej 14507
   Procedury i formularze 82682
Administracja
   Dyrekcja MOPR 19351
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 16359
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 8169
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 7978
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 6173
     Główny Ksiegowy 4405
   Jednostki pomocy społecznej 43194
   Oświadczenia majątkowe 14417
   Budżet i majątek 5150
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2822
   Sprawozdawczość 5558
     działalność systemu pomocy społecznej 5854
     działalność kontrolno - skargowa 2559
Prawo
   Status prawny Ośrodka 12892
   Regulaminy 8793
   Ustawy 9363
   Rozporządzenia 7217
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 16721
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 11877
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 23719
   Archiwum naborów 5560
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 38228
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 42491
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2015 r. 40547
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2014 r. 49312
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2013 r. 37736
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2012 r. 27233
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku 9708
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2018 roku 10091
   Plan zamówień publicznych 1124
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 1714
     Rok 2017 10858
     Rok 2016 7055
     Rok 2015 47785
     Rok 2014 11424
   Archiwum zamówień publicznych 4045
     Rok 2017 19524
     Rok 2016 8977
     Rok 2015 16387
     Rok 2014 12038
     Rok 2013 27198
     Rok 2012 52217
     Rok 2011 7620
     Rok 2010 4588
     Rok 2009 5234
     Rok 2008 6548
     Rok 2007 7116
     Rok 2006 4803
Konkursy
   Rok 2018 10659
   Instrukcja 959
   Archiwum konkursów 6276
     Rok 2017 29488
     Rok 2016 21316
     Rok 2015 28407
     Rok 2014 18025
     Rok 2013 14970
     Rok 2012 11983
     Rok 2011 2797
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2018 111
   Archiwum ofert pozakonkursowych 3969
     Rok 2017 2072
     Rok 2016 2203
     Rok 2015 12798
     Rok 2014 6590
     Rok 2013 7866
     Rok 2012 4242
     Rok 2011 2801
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 5498
   Rejestr Zbiorów Danych 766
   Redakcja biuletynu 3447