Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1321665
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ258023
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 258023
     Numery kont bankowych 8766
   Ochrona danych osobowych 3099
   Zadania pomocy społecznej 16071
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 5398
   Procedury i formularze 90129
Administracja
   Dyrekcja MOPR 21154
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 17943
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 8944
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 8693
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 6872
     Główny Ksiegowy 4814
   Jednostki pomocy społecznej 46428
   Oświadczenia majątkowe 15619
   Budżet i majątek 5629
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 3669
   Sprawozdawczość 6368
     działalność systemu pomocy społecznej 6683
     działalność kontrolno - skargowa 2728
     finansowe 138
Prawo
   Status prawny Ośrodka 15184
   Regulaminy 9822
   Ustawy 10089
   Rozporządzenia 7762
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r. 8908
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 14515
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 25281
   Archiwum naborów 6496
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 39350
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku 11155
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2020 roku 10511
   Plan zamówień publicznych 1811
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2310
     Rok 2019 28897
     Rok 2018 21792
     Rok 2017 11183
     Rok 2016 7266
     Rok 2015 54923
     Rok 2014 11566
   Archiwum zamówień publicznych 4682
     Rok 2019 9696
     Rok 2018 20316
     Rok 2017 19914
     Rok 2016 9151
     Rok 2015 22885
     Rok 2014 12131
     Rok 2013 27475
     Rok 2012 52651
     Rok 2011 7782
     Rok 2010 4658
     Rok 2009 5339
     Rok 2008 6635
     Rok 2007 7428
     Rok 2006 4892
Konkursy
   Rok 2020 11627
   Instrukcja 1576
   Archiwum konkursów 8604
     Rok 2019 22240
     Rok 2018 25757
     Rok 2017 32426
     Rok 2016 21852
     Rok 2015 35060
     Rok 2014 18243
     Rok 2013 15088
     Rok 2012 12117
     Rok 2011 2936
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2020 442
     Informacja dotycząca składania ofert 166
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4336
     Rok 2019 794
     Rok 2018 922
     Rok 2017 2278
     Rok 2016 2331
     Rok 2015 19271
     Rok 2014 6741
     Rok 2013 7969
     Rok 2012 4344
     Rok 2011 2873
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 6269
   Redakcja biuletynu 3779