Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1192420
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ203837
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 203837
     Numery kont bankowych 7332
   Zadania pomocy społecznej 14040
   Procedury i formularze 81011
Administracja
   Dyrekcja MOPR 18715
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 15644
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 7826
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 7670
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 5921
     Główny Ksiegowy 4224
   Jednostki pomocy społecznej 42436
   Oświadczenia majątkowe 13819
   Budżet i majątek 4985
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2459
   Sprawozdawczość 5256
     działalność systemu pomocy społecznej 5510
     działalność kontrolno - skargowa 2465
Prawo
   Status prawny Ośrodka 12537
   Regulaminy 8363
   Ustawy 9127
   Rozporządzenia 7036
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 4193
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 11248
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 23156
   Archiwum naborów 5288
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 37366
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 42194
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2015 r. 40152
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2014 r. 49185
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2013 r. 37603
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2012 r. 27123
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku 1546
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2018 roku 1904
   Plan zamówień publicznych 877
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 1565
     Rok 2017 10702
     Rok 2016 6955
     Rok 2015 46422
     Rok 2014 11336
   Archiwum zamówień publicznych 3864
     Rok 2017 19225
     Rok 2016 8731
     Rok 2015 15145
     Rok 2014 11939
     Rok 2013 27107
     Rok 2012 52018
     Rok 2011 7536
     Rok 2010 4521
     Rok 2009 5161
     Rok 2008 6481
     Rok 2007 7018
     Rok 2006 4731
Konkursy
   Rok 2018 1266
   Instrukcja 671
   Archiwum konkursów 5618
     Rok 2017 27363
     Rok 2016 20981
     Rok 2015 27050
     Rok 2014 17893
     Rok 2013 14879
     Rok 2012 11881
     Rok 2011 2698
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2017 1865
   Archiwum ofert pozakonkursowych 3846
     Rok 2016 2091
     Rok 2015 11519
     Rok 2014 6501
     Rok 2013 7774
     Rok 2012 4167
     Rok 2011 2723
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 5171
   Rejestr Zbiorów Danych 624
   Redakcja biuletynu 3334