Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1227738
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ209430
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 209430
     Numery kont bankowych 7471
   Zadania pomocy społecznej 14301
   Procedury i formularze 81893
Administracja
   Dyrekcja MOPR 19102
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 16014
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 8033
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 7857
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 6068
     Główny Ksiegowy 4335
   Jednostki pomocy społecznej 42895
   Oświadczenia majątkowe 14161
   Budżet i majątek 5113
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2672
   Sprawozdawczość 5421
     działalność systemu pomocy społecznej 5690
     działalność kontrolno - skargowa 2533
Prawo
   Status prawny Ośrodka 12739
   Regulaminy 8641
   Ustawy 9284
   Rozporządzenia 7162
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 9137
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 11506
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 23438
   Archiwum naborów 5461
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 37943
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 42389
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2015 r. 40370
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2014 r. 49276
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2013 r. 37701
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2012 r. 27203
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku 4993
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2018 roku 5075
   Plan zamówień publicznych 1020
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 1664
     Rok 2017 10806
     Rok 2016 7033
     Rok 2015 47056
     Rok 2014 11410
   Archiwum zamówień publicznych 3976
     Rok 2017 19395
     Rok 2016 8952
     Rok 2015 15719
     Rok 2014 12015
     Rok 2013 27181
     Rok 2012 52147
     Rok 2011 7597
     Rok 2010 4575
     Rok 2009 5219
     Rok 2008 6536
     Rok 2007 7081
     Rok 2006 4786
Konkursy
   Rok 2018 5255
   Instrukcja 808
   Archiwum konkursów 6020
     Rok 2017 28438
     Rok 2016 21228
     Rok 2015 27665
     Rok 2014 17995
     Rok 2013 14952
     Rok 2012 11957
     Rok 2011 2754
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2017 2013
   Archiwum ofert pozakonkursowych 3925
     Rok 2016 2182
     Rok 2015 12145
     Rok 2014 6570
     Rok 2013 7852
     Rok 2012 4227
     Rok 2011 2789
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 5353
   Rejestr Zbiorów Danych 722
   Redakcja biuletynu 3413