Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1405913
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ234912
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 234912
     Numery kont bankowych 8172
   Ochrona danych osobowych 1992
   Zadania pomocy społecznej 15237
   Poradnictwo 1320
   Procedury i formularze 85882
Administracja
   Dyrekcja MOPR 20289
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 17453
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 8618
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 8411
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 6558
     Główny Ksiegowy 4653
   Jednostki pomocy społecznej 44581
   Oświadczenia majątkowe 15029
   Budżet i majątek 5366
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 3202
   Sprawozdawczość 5875
     działalność systemu pomocy społecznej 6224
     działalność kontrolno - skargowa 2647
     finansowe 41
Prawo
   Status prawny Ośrodka 13434
   Regulaminy 9391
   Ustawy 9689
   Rozporządzenia 7457
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r. 9860
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 13406
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 24570
   Archiwum naborów 6033
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 32796
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 39046
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 42806
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2015 r. 40925
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2014 r. 49420
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2013 r. 37852
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2012 r. 27339
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2019 roku 9135
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2019 roku 2892
   Plan zamówień publicznych 1449
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2013
     Rok 2018 21462
     Rok 2017 11009
     Rok 2016 7150
     Rok 2015 50499
     Rok 2014 11518
   Archiwum zamówień publicznych 4280
     Rok 2018 19972
     Rok 2017 19746
     Rok 2016 9068
     Rok 2015 18856
     Rok 2014 12082
     Rok 2013 27283
     Rok 2012 52456
     Rok 2011 7674
     Rok 2010 4624
     Rok 2009 5296
     Rok 2008 6590
     Rok 2007 7239
     Rok 2006 4845
Konkursy
   Rok 2019 5858
   Instrukcja 1255
   Archiwum konkursów 7259
     Rok 2018 24806
     Rok 2017 31995
     Rok 2016 21641
     Rok 2015 30967
     Rok 2014 18109
     Rok 2013 15038
     Rok 2012 12046
     Rok 2011 2891
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2019 321
     Informacja dotycząca składania ofert 60
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4165
     Rok 2018 860
     Rok 2017 2175
     Rok 2016 2264
     Rok 2015 15252
     Rok 2014 6657
     Rok 2013 7922
     Rok 2012 4302
     Rok 2011 2839
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 5999
   Redakcja biuletynu 3608