Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1314721
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ288714
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 288714
     Numery kont bankowych 9836
   Ochrona danych osobowych 4647
   Zadania pomocy społecznej 17138
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 14668
   Procedury i formularze 96932
   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 26264
Administracja
   Dyrekcja MOPR 22771
     p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 18787
     Zastępca Dyrektorki ds. usług społecznych 9499
     Zastępczyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego 9268
     Zastępca Dyrektorki ds. wsparcia specjalistycznego 7437
     Główna Ksiegowa 5174
   Jednostki pomocy społecznej 49535
   Oświadczenia majątkowe 16442
   Budżet i majątek 6008
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 4400
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 246
   Sprawozdawczość 7040
     działalność systemu pomocy społecznej 7269
     działalność kontrolno-skargowa 2851
     finansowe 288
Prawo
   Status prawny Ośrodka 16460
   Regulaminy 10636
   Ustawy 10574
   Rozporządzenia 8124
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r. 11409
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 16020
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 26269
   Archiwum naborów 7162
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r. 12370
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych 2319
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2022 roku 4092
   COVID-19 287
   Plan zamówień publicznych 2367
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2749
     Rok 2020 19799
     Rok 2019 29077
     Rok 2018 21988
     Rok 2017 11334
   Archiwum ogłoszeń o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych 1515
     Rok 2021 33790
   Archiwum zamówień publicznych 5083
     Rok 2021 6961
     Rok 2020 18780
     Rok 2019 9940
     Rok 2018 20444
     Rok 2017 20037
     Rok 2016 9221
     Rok 2015 24447
Konkursy
   Rok 2022 5975
   Instrukcja 1915
   Archiwum konkursów 10170
     Rok 2021 27460
     Rok 2020 22467
     Rok 2019 22998
     Rok 2018 26242
     Rok 2017 32692
     Rok 2016 22026
     Rok 2015 36667
     Rok 2014 18487
     Rok 2013 15201
     Rok 2012 12227
     Rok 2011 3031
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2022 610
     Informacja dotycząca składania ofert 551
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4674
     Rok 2021 947
    ›    Informacja dotycząca składania ofert 342
     Rok 2020 919
     Rok 2019 926
     Rok 2018 1031
     Rok 2017 2375
     Rok 2016 2441
     Rok 2015 20826
     Rok 2014 6854
     Rok 2013 8048
     Rok 2012 4413
     Rok 2011 2944
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 6573
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 176
   Redakcja biuletynu 4045