Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1121984
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ192281
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 192281
     Numery kont bankowych 7091
   Zadania pomocy społecznej 13539
   Procedury i formularze 78915
Administracja
   Dyrekcja MOPR 18107
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 15006
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 7505
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 7354
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 5685
     Główny Ksiegowy 4064
   Jednostki pomocy społecznej 41596
   Oświadczenia majątkowe 13417
   Budżet i majątek 4833
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2254
   Sprawozdawczość 5077
     działalność systemu pomocy społecznej 5306
     działalność kontrolno - skargowa 2409
Prawo
   Status prawny Ośrodka 12199
   Regulaminy 7946
   Ustawy 8915
   Rozporządzenia 6860
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 28035
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 10584
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 22512
   Archiwum naborów 4765
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 41824
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2015 r. 39275
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2014 r. 49020
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2013 r. 37489
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2012 r. 27019
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku 7871
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2017 roku 13522
   Plan zamówień publicznych 539
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 1321
     Rok 2016 6798
     Rok 2015 44946
     Rok 2014 11267
   Archiwum zamówień publicznych 3629
     Rok 2016 8474
     Rok 2015 14050
     Rok 2014 11776
     Rok 2013 27018
     Rok 2012 51859
     Rok 2011 7477
     Rok 2010 4475
     Rok 2009 5110
     Rok 2008 6443
     Rok 2007 6940
     Rok 2006 4675
Konkursy
   Rok 2017 17211
   Instrukcja 456
   Archiwum konkursów 5157
     Rok 2016 20392
     Rok 2015 25792
     Rok 2014 17644
     Rok 2013 14804
     Rok 2012 11801
     Rok 2011 2646
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2017 1389
   Archiwum ofert pozakonkursowych 3732
     Rok 2016 2019
     Rok 2015 10461
     Rok 2014 6404
     Rok 2013 7695
     Rok 2012 4110
     Rok 2011 2670
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 4802
   Rejestr Zbiorów Danych 487
   Redakcja biuletynu 3240