Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1424275
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ237337
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 237337
     Numery kont bankowych 8234
   Ochrona danych osobowych 2138
   Zadania pomocy społecznej 15324
   Poradnictwo 1562
   Procedury i formularze 86270
Administracja
   Dyrekcja MOPR 20422
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 17512
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 8653
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 8452
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 6592
     Główny Ksiegowy 4672
   Jednostki pomocy społecznej 44804
   Oświadczenia majątkowe 15118
   Budżet i majątek 5400
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 3248
   Sprawozdawczość 5936
     działalność systemu pomocy społecznej 6285
     działalność kontrolno - skargowa 2650
     finansowe 47
Prawo
   Status prawny Ośrodka 13505
   Regulaminy 9467
   Ustawy 9738
   Rozporządzenia 7493
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r. 12565
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 13572
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 24612
   Archiwum naborów 6066
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 32959
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 39088
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 42831
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2015 r. 40940
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2014 r. 49426
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2013 r. 37861
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2012 r. 27350
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2019 roku 13548
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2019 roku 4315
   Plan zamówień publicznych 1483
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2055
     Rok 2018 21536
     Rok 2017 11022
     Rok 2016 7160
     Rok 2015 50971
     Rok 2014 11523
   Archiwum zamówień publicznych 4317
     Rok 2018 20014
     Rok 2017 19760
     Rok 2016 9074
     Rok 2015 19302
     Rok 2014 12084
     Rok 2013 27315
     Rok 2012 52481
     Rok 2011 7681
     Rok 2010 4627
     Rok 2009 5298
     Rok 2008 6602
     Rok 2007 7256
     Rok 2006 4849
Konkursy
   Rok 2019 8036
   Instrukcja 1277
   Archiwum konkursów 7374
     Rok 2018 24956
     Rok 2017 32029
     Rok 2016 21656
     Rok 2015 31417
     Rok 2014 18120
     Rok 2013 15041
     Rok 2012 12050
     Rok 2011 2894
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2019 378
     Informacja dotycząca składania ofert 64
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4174
     Rok 2018 868
     Rok 2017 2179
     Rok 2016 2271
     Rok 2015 15700
     Rok 2014 6663
     Rok 2013 7926
     Rok 2012 4304
     Rok 2011 2840
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 6031
   Redakcja biuletynu 3625