Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1333207
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ266320
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 266320
     Numery kont bankowych 9097
   Ochrona danych osobowych 3571
   Zadania pomocy społecznej 16329
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 7792
   Procedury i formularze 92108
Administracja
   Dyrekcja MOPR 21458
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 18101
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 9038
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 8778
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 6962
     Główna Ksiegowa 4878
   Jednostki pomocy społecznej 47189
   Oświadczenia majątkowe 15797
   Budżet i majątek 5719
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 3810
   Sprawozdawczość 6551
     działalność systemu pomocy społecznej 6863
     działalność kontrolno - skargowa 2753
     finansowe 170
Prawo
   Status prawny Ośrodka 15543
   Regulaminy 9980
   Ustawy 10202
   Rozporządzenia 7843
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r. 3388
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 14930
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 25507
   Archiwum naborów 6645
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych 4345
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2021 roku 1079
   COVID-19 94
   Plan zamówień publicznych 1981
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2417
     Rok 2020 18060
     Rok 2019 28948
     Rok 2018 21878
     Rok 2017 11224
     Rok 2016 7303
     Rok 2015 56469
     Rok 2014 11582
   Archiwum zamówień publicznych 4789
     Rok 2020 17223
     Rok 2019 9805
     Rok 2018 20331
     Rok 2017 19938
     Rok 2016 9163
     Rok 2015 24326
     Rok 2014 12145
     Rok 2013 27486
     Rok 2012 52664
     Rok 2011 7797
     Rok 2010 4668
     Rok 2009 5350
     Rok 2008 6645
     Rok 2007 7456
     Rok 2006 4905
Konkursy
   Rok 2021 1889
   Instrukcja 1689
   Archiwum konkursów 8966
     Rok 2020 20107
     Rok 2019 22546
     Rok 2018 25949
     Rok 2017 32501
     Rok 2016 21906
     Rok 2015 36518
     Rok 2014 18309
     Rok 2013 15102
     Rok 2012 12138
     Rok 2011 2947
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2021 271
     Informacja dotycząca składania ofert 250
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4424
    ›    Informacja dotycząca składania ofert 183
     Rok 2020 767
     Rok 2019 847
     Rok 2018 940
     Rok 2017 2306
     Rok 2016 2353
     Rok 2015 20709
     Rok 2014 6787
     Rok 2013 7987
     Rok 2012 4357
     Rok 2011 2885
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 6346
   Redakcja biuletynu 3835