Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1494236
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ246243
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 246243
     Numery kont bankowych 8397
   Ochrona danych osobowych 2479
   Zadania pomocy społecznej 15653
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2746
   Procedury i formularze 87839
Administracja
   Dyrekcja MOPR 20737
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 17700
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 8774
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 8563
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 6706
     Główny Ksiegowy 4721
   Jednostki pomocy społecznej 45491
   Oświadczenia majątkowe 15346
   Budżet i majątek 5487
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 3363
   Sprawozdawczość 6073
     działalność systemu pomocy społecznej 6411
     działalność kontrolno - skargowa 2673
     finansowe 76
Prawo
   Status prawny Ośrodka 14836
   Regulaminy 9621
   Ustawy 9860
   Rozporządzenia 7575
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r. 927
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 13917
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 24818
   Archiwum naborów 6309
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r. 20256
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 33238
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 39197
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 42891
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2015 r. 40977
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2014 r. 49453
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2013 r. 37887
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2012 r. 27399
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku 807
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2020 roku 507
   Plan zamówień publicznych 1600
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2155
     Rok 2019 27997
     Rok 2018 21651
     Rok 2017 11074
     Rok 2016 7183
     Rok 2015 52567
     Rok 2014 11535
   Archiwum zamówień publicznych 4512
     Rok 2019 8949
     Rok 2018 20244
     Rok 2017 19803
     Rok 2016 9095
     Rok 2015 20788
     Rok 2014 12092
     Rok 2013 27385
     Rok 2012 52573
     Rok 2011 7710
     Rok 2010 4634
     Rok 2009 5306
     Rok 2008 6610
     Rok 2007 7312
     Rok 2006 4866
Konkursy
   Rok 2020 152
   Instrukcja 1450
   Archiwum konkursów 8006
     Rok 2019 21185
     Rok 2018 25487
     Rok 2017 32266
     Rok 2016 21742
     Rok 2015 32931
     Rok 2014 18178
     Rok 2013 15054
     Rok 2012 12073
     Rok 2011 2909
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2020 25
     Informacja dotycząca składania ofert 101
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4216
     Rok 2019 719
     Rok 2018 889
     Rok 2017 2207
     Rok 2016 2291
     Rok 2015 17189
     Rok 2014 6681
     Rok 2013 7944
     Rok 2012 4314
     Rok 2011 2849
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 6111
   Redakcja biuletynu 3673