Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1385025
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ230293
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 230293
     Numery kont bankowych 8072
   Ochrona danych osobowych 1630
   Zadania pomocy społecznej 15051
   Poradnictwo 518
   Procedury i formularze 84932
     NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 16775
Administracja
   Dyrekcja MOPR 20050
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 17303
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 8527
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 8334
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 6489
     Główny Ksiegowy 4606
   Jednostki pomocy społecznej 44177
   Oświadczenia majątkowe 14913
   Budżet i majątek 5322
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 3101
   Sprawozdawczość 5747
     działalność systemu pomocy społecznej 6127
     działalność kontrolno - skargowa 2623
Prawo
   Status prawny Ośrodka 13268
   Regulaminy 9248
   Ustawy 9609
   Rozporządzenia 7411
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r. 2906
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 13143
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 24440
   Archiwum naborów 5914
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 32375
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 38922
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 42677
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2015 r. 40886
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2014 r. 49398
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2013 r. 37830
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2012 r. 27300
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2019 roku 1795
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2019 roku 810
   Plan zamówień publicznych 1377
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 1948
     Rok 2018 21067
     Rok 2017 10988
     Rok 2016 7136
     Rok 2015 49673
     Rok 2014 11502
   Archiwum zamówień publicznych 4227
     Rok 2018 19873
     Rok 2017 19718
     Rok 2016 9044
     Rok 2015 18102
     Rok 2014 12069
     Rok 2013 27269
     Rok 2012 52391
     Rok 2011 7650
     Rok 2010 4610
     Rok 2009 5287
     Rok 2008 6569
     Rok 2007 7208
     Rok 2006 4836
Konkursy
   Rok 2019 856
   Instrukcja 1109
   Archiwum konkursów 6941
     Rok 2018 24299
     Rok 2017 31759
     Rok 2016 21568
     Rok 2015 30184
     Rok 2014 18085
     Rok 2013 15029
     Rok 2012 12036
     Rok 2011 2863
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2019 156
     Informacja dotycząca składania ofert 38
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4122
     Rok 2018 804
     Rok 2017 2154
     Rok 2016 2249
     Rok 2015 14500
     Rok 2014 6645
     Rok 2013 7910
     Rok 2012 4287
     Rok 2011 2831
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 5956
   Redakcja biuletynu 3578