Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1170209
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ273394
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 273394
     Numery kont bankowych 9360
   Ochrona danych osobowych 3941
   Zadania pomocy społecznej 16576
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 9908
   Procedury i formularze 93763
   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 21065
Administracja
   Dyrekcja MOPR 21762
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 18254
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 9141
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 8874
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 7066
     Główna Ksiegowa 4951
   Jednostki pomocy społecznej 47861
   Oświadczenia majątkowe 15976
   Budżet i majątek 5779
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 4032
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 43
   Sprawozdawczość 6658
     działalność systemu pomocy społecznej 6980
     działalność kontrolno - skargowa 2772
     finansowe 197
Prawo
   Status prawny Ośrodka 15854
   Regulaminy 10105
   Ustawy 10295
   Rozporządzenia 7901
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r. 10053
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 15284
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 25759
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych 22306
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2021 roku 3856
   COVID-19 128
   Plan zamówień publicznych 2096
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2500
     Rok 2020 18920
     Rok 2019 28988
     Rok 2018 21911
     Rok 2017 11261
   Archiwum zamówień publicznych 4876
     Rok 2020 18053
     Rok 2019 9857
     Rok 2018 20362
     Rok 2017 19970
Konkursy
   Rok 2021 14358
   Instrukcja 1739
   Archiwum konkursów 9228
     Rok 2020 21483
     Rok 2019 22640
     Rok 2018 26026
     Rok 2017 32571
     Rok 2016 21946
     Rok 2015 36583
     Rok 2014 18355
     Rok 2013 15121
     Rok 2012 12157
     Rok 2011 2969
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2021 659
     Informacja dotycząca składania ofert 415
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4473
    ›    Informacja dotycząca składania ofert 295
     Rok 2020 810
     Rok 2019 870
     Rok 2018 969
     Rok 2017 2331
     Rok 2016 2378
     Rok 2015 20765
     Rok 2014 6804
     Rok 2013 8005
     Rok 2012 4369
     Rok 2011 2898
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 6399
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 30
   Redakcja biuletynu 3875