Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1341359
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ260762
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 260762
     Numery kont bankowych 8846
   Ochrona danych osobowych 3247
   Zadania pomocy społecznej 16148
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 6110
   Procedury i formularze 90634
Administracja
   Dyrekcja MOPR 21247
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 17975
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 8971
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 8714
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 6897
     Główny Ksiegowy 4830
   Jednostki pomocy społecznej 46651
   Oświadczenia majątkowe 15661
   Budżet i majątek 5661
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 3718
   Sprawozdawczość 6418
     działalność systemu pomocy społecznej 6746
     działalność kontrolno - skargowa 2737
     finansowe 147
Prawo
   Status prawny Ośrodka 15261
   Regulaminy 9849
   Ustawy 10106
   Rozporządzenia 7786
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r. 10569
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 14606
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 25341
   Archiwum naborów 6529
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 39384
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku 14211
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2020 roku 13523
   Plan zamówień publicznych 1843
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2335
     Rok 2019 28923
     Rok 2018 21822
     Rok 2017 11189
     Rok 2016 7272
     Rok 2015 55411
     Rok 2014 11568
   Archiwum zamówień publicznych 4718
     Rok 2019 9736
     Rok 2018 20319
     Rok 2017 19920
     Rok 2016 9154
     Rok 2015 23321
     Rok 2014 12134
     Rok 2013 27479
     Rok 2012 52656
     Rok 2011 7788
     Rok 2010 4660
     Rok 2009 5343
     Rok 2008 6638
     Rok 2007 7438
     Rok 2006 4897
Konkursy
   Rok 2020 15478
   Instrukcja 1608
   Archiwum konkursów 8717
     Rok 2019 22386
     Rok 2018 25846
     Rok 2017 32463
     Rok 2016 21871
     Rok 2015 35503
     Rok 2014 18263
     Rok 2013 15090
     Rok 2012 12123
     Rok 2011 2939
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2020 569
     Informacja dotycząca składania ofert 173
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4359
     Rok 2019 824
     Rok 2018 926
     Rok 2017 2286
     Rok 2016 2336
     Rok 2015 19711
     Rok 2014 6757
     Rok 2013 7976
     Rok 2012 4347
     Rok 2011 2876
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 6288
   Redakcja biuletynu 3795