Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1538057
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ252685
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 252685
     Numery kont bankowych 8614
   Ochrona danych osobowych 2846
   Zadania pomocy społecznej 15905
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 4758
   Procedury i formularze 89176
Administracja
   Dyrekcja MOPR 20950
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 17845
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 8878
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 8632
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 6811
     Główny Ksiegowy 4791
   Jednostki pomocy społecznej 46012
   Oświadczenia majątkowe 15498
   Budżet i majątek 5580
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 3518
   Sprawozdawczość 6264
     działalność systemu pomocy społecznej 6590
     działalność kontrolno - skargowa 2709
     finansowe 121
Prawo
   Status prawny Ośrodka 15025
   Regulaminy 9755
   Ustawy 10015
   Rozporządzenia 7709
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r. 4887
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 14256
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 25110
   Archiwum naborów 6437
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r. 20921
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 33358
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 39303
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 42964
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2015 r. 41013
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2014 r. 49481
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2013 r. 37918
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2012 r. 27444
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku 5791
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2020 roku 4943
   Plan zamówień publicznych 1765
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2249
     Rok 2019 28853
     Rok 2018 21757
     Rok 2017 11158
     Rok 2016 7250
     Rok 2015 53882
     Rok 2014 11556
   Archiwum zamówień publicznych 4635
     Rok 2019 9650
     Rok 2018 20295
     Rok 2017 19889
     Rok 2016 9130
     Rok 2015 21945
     Rok 2014 12120
     Rok 2013 27471
     Rok 2012 52636
     Rok 2011 7768
     Rok 2010 4648
     Rok 2009 5328
     Rok 2008 6628
     Rok 2007 7390
     Rok 2006 4885
Konkursy
   Rok 2020 5302
   Instrukcja 1533
   Archiwum konkursów 8406
     Rok 2019 21973
     Rok 2018 25682
     Rok 2017 32368
     Rok 2016 21819
     Rok 2015 34097
     Rok 2014 18214
     Rok 2013 15078
     Rok 2012 12105
     Rok 2011 2926
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2020 264
     Informacja dotycząca składania ofert 150
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4303
     Rok 2019 771
     Rok 2018 911
     Rok 2017 2257
     Rok 2016 2313
     Rok 2015 18337
     Rok 2014 6723
     Rok 2013 7962
     Rok 2012 4336
     Rok 2011 2866
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 6214
   Redakcja biuletynu 3746