Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1389086
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ270469
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 270469
     Numery kont bankowych 9299
   Ochrona danych osobowych 3799
   Zadania pomocy społecznej 16462
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 8829
   Procedury i formularze 93118
   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 20235
Administracja
   Dyrekcja MOPR 21618
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 18185
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 9097
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 8831
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 7019
     Główna Ksiegowa 4915
   Jednostki pomocy społecznej 47611
   Oświadczenia majątkowe 15899
   Budżet i majątek 5758
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 3988
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 30
   Sprawozdawczość 6619
     działalność systemu pomocy społecznej 6938
     działalność kontrolno - skargowa 2766
     finansowe 188
Prawo
   Status prawny Ośrodka 15749
   Regulaminy 10040
   Ustawy 10262
   Rozporządzenia 7871
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r. 6972
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 15106
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 25698
   Archiwum naborów 6754
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych 15683
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2021 roku 2750
   COVID-19 114
   Plan zamówień publicznych 2041
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2459
     Rok 2020 18542
     Rok 2019 28968
     Rok 2018 21893
     Rok 2017 11244
     Rok 2016 7315
     Rok 2015 56518
     Rok 2014 11594
   Archiwum zamówień publicznych 4843
     Rok 2020 17709
     Rok 2019 9832
     Rok 2018 20353
     Rok 2017 19955
     Rok 2016 9175
     Rok 2015 24374
     Rok 2014 12155
     Rok 2013 27496
     Rok 2012 52675
     Rok 2011 7810
     Rok 2010 4679
     Rok 2009 5357
     Rok 2008 6653
     Rok 2007 7474
     Rok 2006 4913
Konkursy
   Rok 2021 8250
   Instrukcja 1719
   Archiwum konkursów 9095
     Rok 2020 21256
     Rok 2019 22597
     Rok 2018 25998
     Rok 2017 32543
     Rok 2016 21929
     Rok 2015 36572
     Rok 2014 18334
     Rok 2013 15114
     Rok 2012 12149
     Rok 2011 2963
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2021 468
     Informacja dotycząca składania ofert 309
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4454
    ›    Informacja dotycząca składania ofert 285
     Rok 2020 794
     Rok 2019 860
     Rok 2018 961
     Rok 2017 2322
     Rok 2016 2366
     Rok 2015 20755
     Rok 2014 6795
     Rok 2013 7994
     Rok 2012 4363
     Rok 2011 2891
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 6378
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 17
   Redakcja biuletynu 3856