Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1090994
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ187124
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 187124
     Numery kont bankowych 6974
   Zadania pomocy społecznej 13312
   Procedury i formularze 77914
Administracja
   Dyrekcja MOPR 17779
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 14660
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 7344
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 7208
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 5537
     Główny Ksiegowy 3971
   Jednostki pomocy społecznej 41163
   Oświadczenia majątkowe 13186
   Budżet i majątek 4774
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2169
   Sprawozdawczość 4991
     działalność systemu pomocy społecznej 5213
     działalność kontrolno - skargowa 2379
Prawo
   Status prawny Ośrodka 11987
   Regulaminy 7763
   Ustawy 8835
   Rozporządzenia 6780
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 22223
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 10305
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 22206
   Archiwum naborów 4717
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 41635
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2015 r. 38778
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2014 r. 48945
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2013 r. 37429
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2012 r. 26971
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku 6123
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2017 roku 10308
   Plan zamówień publicznych 442
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 1242
     Rok 2016 6695
     Rok 2015 43882
     Rok 2014 11213
   Archiwum zamówień publicznych 3569
     Rok 2016 8323
     Rok 2015 13492
     Rok 2014 11663
     Rok 2013 26966
     Rok 2012 51788
     Rok 2011 7443
     Rok 2010 4447
     Rok 2009 5078
     Rok 2008 6417
     Rok 2007 6918
     Rok 2006 4639
Konkursy
   Rok 2017 13258
   Instrukcja 385
   Archiwum konkursów 4961
     Rok 2016 20037
     Rok 2015 25142
     Rok 2014 17523
     Rok 2013 14765
     Rok 2012 11753
     Rok 2011 2623
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2017 1088
   Archiwum ofert pozakonkursowych 3671
     Rok 2016 1949
     Rok 2015 9921
     Rok 2014 6347
     Rok 2013 7661
     Rok 2012 4076
     Rok 2011 2626
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 4645
   Rejestr Zbiorów Danych 442
   Redakcja biuletynu 3201