Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1479097
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ244279
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 244279
     Numery kont bankowych 8356
   Ochrona danych osobowych 2377
   Zadania pomocy społecznej 15590
   Poradnictwo 2408
   Procedury i formularze 87496
Administracja
   Dyrekcja MOPR 20671
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 17657
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego 8740
     Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego 8540
     Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych 6682
     Główny Ksiegowy 4708
   Jednostki pomocy społecznej 45360
   Oświadczenia majątkowe 15310
   Budżet i majątek 5474
   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 3340
   Sprawozdawczość 6054
     działalność systemu pomocy społecznej 6395
     działalność kontrolno - skargowa 2669
     finansowe 72
Prawo
   Status prawny Ośrodka 14777
   Regulaminy 9576
   Ustawy 9832
   Rozporządzenia 7561
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r. 19285
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 13851
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 24748
   Archiwum naborów 6165
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 33192
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 39181
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 42879
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2015 r. 40967
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2014 r. 49447
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2013 r. 37882
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2012 r. 27392
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2019 roku 25238
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2019 roku 8149
   Plan zamówień publicznych 1558
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2139
     Rok 2018 21630
     Rok 2017 11065
     Rok 2016 7179
     Rok 2015 52201
     Rok 2014 11533
   Archiwum zamówień publicznych 4387
     Rok 2018 20235
     Rok 2017 19790
     Rok 2016 9093
     Rok 2015 20449
     Rok 2014 12090
     Rok 2013 27369
     Rok 2012 52548
     Rok 2011 7706
     Rok 2010 4633
     Rok 2009 5305
     Rok 2008 6609
     Rok 2007 7301
     Rok 2006 4863
Konkursy
   Rok 2019 18891
   Instrukcja 1432
   Archiwum konkursów 7855
     Rok 2018 25424
     Rok 2017 32238
     Rok 2016 21732
     Rok 2015 32594
     Rok 2014 18171
     Rok 2013 15051
     Rok 2012 12066
     Rok 2011 2905
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2019 695
     Informacja dotycząca składania ofert 93
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4209
     Rok 2018 888
     Rok 2017 2204
     Rok 2016 2285
     Rok 2015 16847
     Rok 2014 6678
     Rok 2013 7941
     Rok 2012 4311
     Rok 2011 2848
Kontrole
Programy i projekty
Informacja publiczna
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 6096
   Redakcja biuletynu 3660