Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna305648
     Numery kont bankowych11062
   Ochrona danych osobowych6112
   Dostępność884
   Zadania pomocy społecznej18198
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa19387
   Procedury i formularze100283
    ›    DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH57941
    ›    DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH7126
    ›    DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH21047
    ›    DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH11306
    ›    DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM23277
    ›    DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"46804
     PFRON3141
    ›    DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ2622
    ›    DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH4224
    ›    DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III3218
    ›    DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU "ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ" DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA1484
    ›    DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!" MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA901
    ›    DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE1203
     PRZYZNAWANIE PRZEWOZÓW MIKROBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PLACÓWEK PROWADZONYCH LUB ZLECONYCH DO PROWADZENIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU2523
    ›    PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE4043
    ›    SCHRONIENIE, POSIŁEK I UBRANIE5943
    ›    SKŁADKA EMERYTALNO-RENTOWA4694
    ›    SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY10453
    ›    ZASIŁEK CELOWY13249
    ›    ZASIŁEK STAŁY18758
    ›    ZASIŁEK CELOWY Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO/KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ9633
    ›    PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE3383
     POMOC SPOŁECZNA1006
   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE36920
Administracja
   Dyrekcja MOPR24711
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku19537
    ›    Podległe komórki organizacyjne3651
     Zastępca Dyrektorki ds. usług społecznych10298
    ›    Podległe komórki organizacyjne4313
     Zastępczyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego10016
    ›    Podległe komórki organizacyjne4228
     Zastępca Dyrektorki ds. wsparcia specjalistycznego8056
    ›    Podległe komórki organizacyjne3329
     Główna Ksiegowa5552
    ›    Podległe komórki organizacyjne1281
   Jednostki pomocy społecznej51444
   Oświadczenia majątkowe17919
   Budżet i majątek6661
   Ocena zasobów pomocy społecznej5293
   Sprawozdawczość7811
     działalność systemu pomocy społecznej8462
     działalność kontrolno-skargowa3356
     finansowe635
Prawo
   Przepisy prawne regulujące działanie Ośrodka1290
     Statut i regulamin965
     Ustawy11142
     Rozporządzenia8571
Oferty pracy
   Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.3417
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia17398
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów27595
   Archiwum naborów7990
     Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.28396
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych641
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2024 roku600
   COVID-191264
   Plan zamówień publicznych3504
   Archiwum zamówień do 30.000 euro3310
     Rok 202020989
     Rok 201929684
     Rok 201823088
   Archiwum ogłoszeń o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych4814
     Rok 20234464
     Rok 20223638
     Rok 202139082
   Archiwum zamówień publicznych5633
     Rok 20235011
     Rok 20227493
     Rok 20217770
     Rok 202019368
     Rok 201910542
     Rok 201820932
Konkursy
   Rok 2024713
   Instrukcja2533
   Archiwum konkursów11321
     Rok 202310283
     Rok 202211021
     Rok 202130890
     Rok 202023791
     Rok 201923906
     Rok 201826922
     Rok 201733449
     Rok 201622594
     Rok 201537322
     Rok 201418993
     Rok 201315647
     Rok 201212803
     Rok 20113432
Oferty pozakonkursowe
   Rok 202473
     Informacja dotycząca składania ofert29
   Archiwum ofert pozakonkursowych5201
     Rok 20233259
    ›    Informacja dotycząca składania ofert262
    ›    Informacja dotycząca składania ofert912
     Rok 20221730
     Rok 20211827
    ›    Informacja dotycząca składania ofert661
     Rok 20201674
     Rok 20191556
     Rok 20181706
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych7116
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej601
   Redakcja biuletynu4575
Łączna liczba odwiedzin:1588419