Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 293472
     Numery kont bankowych 10091
   Ochrona danych osobowych 4997
   Dostępność 282
   Zadania pomocy społecznej 17368
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 16093
   Procedury i formularze 98099
    ›    DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 53248
    ›    DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6493
    ›    DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 18236
    ›    DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 9992
    ›    DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM 20982
    ›    DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" 42638
     PFRON 1983
    ›    DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2150
    ›    DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2884
    ›    DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III 2137
    ›    DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU "ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ" DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA 921
    ›    DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!" MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA 370
    ›    DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE 366
     PRZYZNAWANIE PRZEWOZÓW MIKROBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PLACÓWEK PROWADZONYCH LUB ZLECONYCH DO PROWADZENIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU 2074
    ›    PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 3625
    ›    SCHRONIENIE, POSIŁEK I UBRANIE 5510
    ›    SKŁADKA EMERYTALNO-RENTOWA 4349
    ›    SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY 9988
    ›    ZASIŁEK CELOWY 12603
    ›    ZASIŁEK STAŁY 18290
    ›    ZASIŁEK CELOWY Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO/KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ 9197
    ›    PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE 3051
     POMOC SPOŁECZNA 252
   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 27852
Administracja
   Dyrekcja MOPR 23320
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 19020
    ›    Podległe komórki organizacyjne 3321
     Zastępca Dyrektorki ds. usług społecznych 9729
    ›    Podległe komórki organizacyjne 3882
     Zastępczyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego 9486
    ›    Podległe komórki organizacyjne 3822
     Zastępca Dyrektorki ds. wsparcia specjalistycznego 7598
    ›    Podległe komórki organizacyjne 3008
     Główna Ksiegowa 5290
    ›    Podległe komórki organizacyjne 994
   Jednostki pomocy społecznej 50023
   Oświadczenia majątkowe 16746
   Budżet i majątek 6133
   Ocena zasobów pomocy społecznej 4626
   Sprawozdawczość 7213
     działalność systemu pomocy społecznej 7648
     działalność kontrolno-skargowa 2976
     finansowe 370
Prawo
   Przepisy prawne regulujące działanie Ośrodka 334
     Statut i regulamin 163
     Ustawy 10747
     Rozporządzenia 8246
Oferty pracy
   Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r. 7965
   Kwestionariusz osobowy i oświadczenia 16338
   Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 26520
   Archiwum naborów 7447
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r. 14582
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych 840
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2023 roku 846
   COVID-19 428
   Plan zamówień publicznych 2635
   Archiwum zamówień do 30.000 euro 2904
     Rok 2020 20119
     Rok 2019 29210
     Rok 2018 22219
   Archiwum ogłoszeń o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych 1806
     Rok 2022 3055
     Rok 2021 37647
   Archiwum zamówień publicznych 5189
     Rok 2022 5381
     Rok 2021 7349
     Rok 2020 18945
     Rok 2019 10128
     Rok 2018 20574
Konkursy
   Rok 2023 1718
   Instrukcja 2054
   Archiwum konkursów 10515
     Rok 2022 7869
     Rok 2021 29443
     Rok 2020 22919
     Rok 2019 23155
     Rok 2018 26384
     Rok 2017 32858
     Rok 2016 22151
     Rok 2015 36813
     Rok 2014 18571
     Rok 2013 15296
     Rok 2012 12375
     Rok 2011 3126
Oferty pozakonkursowe
   Rok 2023 598
     Informacja dotycząca składania ofert 91
   Archiwum ofert pozakonkursowych 4797
    ›    Informacja dotycząca składania ofert 619
     Rok 2022 1027
     Rok 2021 1138
    ›    Informacja dotycząca składania ofert 429
     Rok 2020 1110
     Rok 2019 1064
     Rok 2018 1185
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 6695
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 230
   Redakcja biuletynu 4156
Łączna liczba odwiedzin:1454801