Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Rok 2024

Zarządzenie Nr 849/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r.

Zarządzenie Nr 849/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozw...

Utworzony: 2024-05-15 | Zmodyfikowany: 2024-06-12 17:02

Rok 2024

Zarządzenie Nr 850/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r.

Zarządzenie Nr 850/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, ogłoszonego zarządz...

Utworzony: 2024-05-15 | Zmodyfikowany: 2024-06-12 17:01

Rok 2023

Zarządzenie Nr 823/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 823/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu zdrowia...

Utworzony: 2023-05-04 | Zmodyfikowany: 2024-06-11 13:21

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy(a) asystent(ka) rod...

Utworzony: 2024-06-07 | Zmodyfikowany: 2024-06-07 21:20

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant(ka) ds. wsparcia...

Utworzony: 2024-06-07 | Zmodyfikowany: 2024-06-07 20:07

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant(ka) ds. wsparcia...

Utworzony: 2024-06-07 | Zmodyfikowany: 2024-06-07 19:33

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2024 rok

Utworzony: 2024-01-17 | Zmodyfikowany: 2024-06-07 18:57

Rok 2024

Zarządzenie Nr 654/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 654/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami - zarządzenie zostało uchylone Zarządzenie Nr 674/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ...

Utworzony: 2024-04-11 | Zmodyfikowany: 2024-06-06 15:48

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/s...

Utworzony: 2024-04-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-05 16:07

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2024 roku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00346043/01 z dnia 2024-05-29

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Utworzony: 2024-05-29 | Zmodyfikowany: 2024-05-29 16:38

Rok 2024

Oferta Gdańskiej Fundacji "I Ty Możesz Wszystko"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Szlakiem Kopernika - Frombork z wody. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Szlakiem Kopernika - Frombork z wody, złożona przez Gdańską Fundację „I Ty Możesz Wszystko”. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zamieszcza się ofert...

Utworzony: 2024-05-28 | Zmodyfikowany: 2024-05-28 15:16

Rok 2024

Zarządzenie Nr 655/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 655/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego konkursu konkurs ofert na realizację w latach 2024 - 2027 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latac...

Utworzony: 2024-04-11 | Zmodyfikowany: 2024-05-24 09:13

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psy...

Utworzony: 2024-04-30 | Zmodyfikowany: 2024-05-17 13:59

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy koordynator rodzinn...

Utworzony: 2024-04-10 | Zmodyfikowany: 2024-05-17 13:48

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2024-05-17 | Zmodyfikowany: 2024-05-17 13:06

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa(y)/starsza(y) księgowa(y) w ...

Utworzony: 2024-05-17 | Zmodyfikowany: 2024-05-17 12:39

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2024-04-10 | Zmodyfikowany: 2024-05-15 14:38

finansowe

2023 rok

Utworzony: 2024-05-08 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 18:54

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016

Utworzony: 2022-12-14 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 16:38

Rok 2023

Utworzony: 2024-05-08 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 16:36