Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wyd...

Utworzony: 2024-02-20 | Zmodyfikowany: 2024-02-20 15:33

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik Referatu Świadc...

Utworzony: 2024-02-19 | Zmodyfikowany: 2024-02-19 15:32

Rok 2024

Zarządzenie Nr 301/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 301/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Utworzony: 2024-02-19 | Zmodyfikowany: 2024-02-19 14:03

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2024-01-15 | Zmodyfikowany: 2024-02-17 17:03

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy ...

Utworzony: 2024-02-15 | Zmodyfikowany: 2024-02-15 14:43

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Utworzony: 2018-12-31 | Zmodyfikowany: 2024-02-14 12:58

Informacja dotycząca składania ofert

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta G...

Utworzony: 2024-02-07 | Zmodyfikowany: 2024-02-07 17:15

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2024-02-05 | Zmodyfikowany: 2024-02-05 14:24

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/s...

Utworzony: 2024-02-05 | Zmodyfikowany: 2024-02-05 13:35

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Reh...

Utworzony: 2024-02-05 | Zmodyfikowany: 2024-02-05 10:54

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2024-02-02 | Zmodyfikowany: 2024-02-02 22:28

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/s...

Utworzony: 2024-01-10 | Zmodyfikowany: 2024-02-02 22:09

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2024-01-12 | Zmodyfikowany: 2024-02-02 22:00

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy koordynator rodzinn...

Utworzony: 2024-02-01 | Zmodyfikowany: 2024-02-01 15:44

Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badań i sporządzenie 200 opinii psychologicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A, zaprasza do złożenia oferty na usługi: „Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu 200 opinii psychologicznych.”

Utworzony: 2024-01-22 | Zmodyfikowany: 2024-01-31 13:03

Rok 2022

Zarządzenie Nr 1590/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 1590/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rod...

Utworzony: 2022-08-18 | Zmodyfikowany: 2024-01-18 11:41

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2024 rok

Utworzony: 2024-01-17 | Zmodyfikowany: 2024-01-17 21:49

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2023-12-20 | Zmodyfikowany: 2024-01-17 13:13

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/s...

Utworzony: 2023-12-22 | Zmodyfikowany: 2024-01-12 20:29

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna zastępczego prowadzącego zawodową rodzin...

Utworzony: 2024-01-12 | Zmodyfikowany: 2024-01-12 20:20