Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Rok 2023

Zarządzenie Nr 325/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 325/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 325/23 Prezydent...

Utworzony: 2023-02-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 15:17

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/s...

Utworzony: 2023-02-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 15:33

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/s...

Utworzony: 2023-03-08 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 15:31

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w Centru...

Utworzony: 2023-02-03 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 15:20

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. doradztwa i ...

Utworzony: 2023-02-24 | Zmodyfikowany: 2023-03-15 15:43

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2023-03-14 | Zmodyfikowany: 2023-03-14 21:52

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2023-02-24 | Zmodyfikowany: 2023-03-14 21:26

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. doradztwa i ...

Utworzony: 2023-03-14 | Zmodyfikowany: 2023-03-14 21:18

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa procedury: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Wymagane dokumenty: 1) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; 2) opinia lekarza dotycząca konieczności stosowania danego...

Utworzony: 2012-11-26 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 09:39

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB N...

Nazwa procedury: dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON Wymagane dokumenty: 1) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 2) kopia orzeczenia o niepełnosprawności stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu); 3) oryginał faktury potwierdzającej zakup (określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – NFZ, kwotę...

Utworzony: 2012-11-26 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 09:37

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ DLA OSÓB NI...

Nazwa procedury: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych Bariery architektoniczne - wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Bariery techniczne - wszelkie przeszkody wynikają z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju n...

Utworzony: 2012-11-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 09:36

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Nazwa procedury: dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON Wymagane dokumenty: 1) wniosek o dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym; 2) kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu); 3) wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyj...

Utworzony: 2012-11-26 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 09:34

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAW...

Nazwa procedury: dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Sport, kultura, rekreacja i turystyka jest zorganizowaną formą zbiorowej aktywności mającą na celu doskonalenie sił psychofizycznych, stosowana w celu odpoczynku i rozrywki lub poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania. Przyczynia się do rozwoju zainteresowań, podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego połączonej z elementami wypoczynku, a także uczes...

Utworzony: 2012-11-26 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 09:12

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYC...

Nazwa procedury dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Wymagane dokumenty: 1) wniosek o dofi...

Utworzony: 2013-12-02 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 09:08

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄ...

Nazwa procedury: dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Wymagane dokumenty: Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wraz z załącznikami należy wypełnić i złożyć przez system obsługi wsparcia SOW, Złożenie wniosku w tej formie wymaga posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w tradycyjnej formie. Ważne: w przypadku s...

Utworzony: 2013-04-19 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 08:53

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2023-03-08 | Zmodyfikowany: 2023-03-08 14:20

Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2023-02-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-08 13:42

Zastępca Dyrektorki ds. usług społecznych

Zastępca Dyrektorki ds. usług społecznych

Marcin Męczykowski ul Leczkowa 1A (II piętro, pokój 226) 80-432 Gdańsk tel.: 58/342 31 34 Podległe komórki organizacyjne

Utworzony: 2012-03-26 | Zmodyfikowany: 2023-03-08 12:55

Zastępczyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego

Zastępczyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego

Anna Lewicka ul. Leczkowa 1A (II piętro, pokój 227) 80-432 Gdańsk tel.: 58/342 31 34 Podległe komórki organizacyjne

Utworzony: 2012-03-26 | Zmodyfikowany: 2023-03-08 12:53

Rok 2023

Zarządzenie Nr 118/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 118/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gd...

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-03-06 10:41