Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-12-01 20:51
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Mieszkalnictwa Społecznego w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-12-01 20:50
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Mieszkalnictwa Społecznego w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-12-01 09:46
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 października 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-30 12:31
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta Stowarzyszenie MONAR
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-30 12:30
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta Stowarzyszenie MONAR
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-29 13:17
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę - 1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-29 13:17
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę - 1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-28 09:34
Dział: Informacje podstawowe » Procedury i formularze » PFRON » DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU "ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ" DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU "ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ" DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-27 19:57
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-27 19:54
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-27 19:54
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-27 19:14
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta Fundacji Pomagamy, nie Ziewamy
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-27 19:14
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta Fundacji Pomagamy, nie Ziewamy
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-27 19:13
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta Fundacji Pomagamy, nie Ziewamy
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-24 14:40
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/ka/inspektor/ka w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-22 13:30
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 2072/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-22 13:26
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 2076/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-22 13:16
Dział: Informacje podstawowe » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Witamy!
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-21 15:11
Dział: Informacje podstawowe » Procedury i formularze » PFRON » DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-21 15:09
Dział: Informacje podstawowe » Procedury i formularze » PFRON » DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-21 15:05
Dział: Informacje podstawowe » Procedury i formularze » PFRON » DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-21 14:59
Dział: Informacje podstawowe » Procedury i formularze » PFRON » DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-21 14:57
Dział: Informacje podstawowe » Procedury i formularze » PFRON » DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-21 14:49
Dział: Prawo » Przepisy prawne regulujące działanie Ośrodka » Ustawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustawy
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-17 12:58
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta Stowarzyszenie MONAR
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-17 12:57
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta Stowarzyszenie MONAR
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-17 12:57
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta Stowarzyszenie MONAR
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 23:05
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 2076/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 22:40
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Diagnozy Dziecka i Rodziny w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa o pracę, 2 etaty)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 22:40
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Diagnozy Dziecka i Rodziny w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa o pracę, 2 etaty)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 22:15
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa o pracę, 1 etat na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 22:14
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa o pracę, 1 etat na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 21:55
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik/ca socjalny/a w Referacie Pomocy Instytucjonalnej w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 21:55
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik/ca socjalny/a w Referacie Pomocy Instytucjonalnej w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 21:38
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/ka/inspektor/ka w Wydziale Rehabilitacji Społecznej (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 21:29
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Diagnozy Dziecka i Rodziny w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa o pracę, 2 etaty)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 21:14
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik/ca socjalny/a w Referacie Pomocy Instytucjonalnej w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 20:48
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa o pracę, 1 etat na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 15:46
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 października 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 15:29
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1529/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 sierpnia 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 15:21
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1529/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 sierpnia 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-16 15:14
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 2072/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-15 11:57
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-15 11:56
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-13 12:28
Dział: Konkursy » Archiwum konkursów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 2283/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2022 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-13 10:29
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 października 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-10 12:51
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 października 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-07 23:44
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/ka/inspektor/ka w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-07 23:43
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/ka/inspektor/ka w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-03 22:14
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-03 22:11
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-03 22:00
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/ka/inspektor/ka w Wydziale Rehabilitacji Społecznej (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-11-03 21:59
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/ka/inspektor/ka w Wydziale Rehabilitacji Społecznej (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-31 22:27
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa bonów towarowych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-31 22:26
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa bonów towarowych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-24 23:29
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa bonów towarowych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-24 23:29
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa bonów towarowych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-24 23:28
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa bonów towarowych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-24 23:27
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa bonów towarowych
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-23 22:22
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 325/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-19 21:05
Dział: Konkursy » Archiwum konkursów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 2605/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2022 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-19 19:13
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 października 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-18 22:59
Dział: Informacje podstawowe » Procedury i formularze » PFRON » DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-18 22:58
Dział: Informacje podstawowe » Procedury i formularze » PFRON » DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-18 22:39
Dział: Informacje podstawowe » Procedury i formularze » PFRON » DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-17 20:47
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-17 20:37
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-17 20:36
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-17 20:14
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa o pracę, 1 etat na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-17 20:13
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa o pracę, 2 etaty na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-17 20:05
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa o pracę, 2 etaty na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-17 20:04
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Diagnozy Dziecka i Rodziny w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa o pracę, 2 etaty)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-17 20:03
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Diagnozy Dziecka i Rodziny w Wydziale Pieczy Zastępczej (umowa o pracę, 2 etaty)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-16 23:52
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w Wydziale Reintegracji Osób w Bezdomności (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-16 23:46
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-16 23:45
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-12 19:01
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta Stowarzyszenia zwykłego OPARCIE
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-12 19:01
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta Stowarzyszenia zwykłego OPARCIE
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-11 22:17
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 1889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 października 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-10 19:04
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1529/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 sierpnia 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-05 23:08
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 118/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-05 22:59
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 325/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-10-05 20:35
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2023 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00430277/01 z dnia 2023-10-05
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-22 22:50
Dział: Konkursy » Archiwum konkursów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 2605/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2022 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-22 22:02
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik/ca socjalny/a w Referacie Pomocy Instytucjonalnej w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-22 22:01
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik/ca socjalny/a w Referacie Pomocy Instytucjonalnej w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-21 20:55
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1529/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 sierpnia 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-21 20:39
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 681/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-21 19:54
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w Wydziale Reintegracji Osób w Bezdomności (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-21 19:53
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w Wydziale Reintegracji Osób w Bezdomności (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-20 12:04
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1529/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 sierpnia 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-19 19:52
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz”
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-19 19:50
Dział: Oferty pozakonkursowe » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz”
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-11 20:41
Dział: Konkursy » Archiwum konkursów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 2605/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2022 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-07 21:26
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę - 1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-09-01 14:28
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2023 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00378241/01 z dnia 2023-09-01
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-08-25 11:45
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1529/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 sierpnia 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-08-24 14:31
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 1529/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 sierpnia 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-08-21 23:36
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę - 1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-08-21 23:35
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę - 1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-08-21 23:16
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor ds. bhp w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (½ etatu, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-08-21 23:11
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor ds. bhp w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (½ etatu, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-08-21 22:54
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę - 1 etat, umowa o pracę na zastępstwo - 1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-08-17 09:25
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1263/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-08-11 11:24
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Rehabilitacji Społecznej (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-08-02 13:48
Dział: Konkursy » Archiwum konkursów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 2283/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2022 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-08-02 13:16
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1263/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-08-01 11:34
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1263/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-27 20:54
Dział: Administracja » Sprawozdawczość » działalność systemu pomocy społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2022 rok
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-27 20:53
Dział: Administracja » Sprawozdawczość » działalność systemu pomocy społecznej
Opis zmian: dodanie artykułu: 2022 rok
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-26 14:36
Dział: Zamówienia publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych na 2023 rok
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-24 15:33
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Rehabilitacji Społecznej (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-24 15:32
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Rehabilitacji Społecznej (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-24 15:17
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę - 1 etat, umowa o pracę na zastępstwo - 1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-24 15:16
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor ds. bhp w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (½ etatu, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-24 15:16
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor ds. bhp w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (½ etatu, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-24 14:56
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę, 1 etat - umowa o pracę na zastępstwo, 1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-24 14:27
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę - 1 etat, umowa o pracę na zastępstwo - 1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-24 14:26
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę - 1 etat, umowa o pracę na zastępstwo - 1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-24 14:25
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę - 1 etat, umowa o pracę na zastępstwo -1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-19 12:24
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna zastępczego prowadzącego zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka (umowa zlecenie)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-18 15:04
Dział: Informacje podstawowe » Ochrona danych osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-18 14:50
Dział: Zamówienia publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych na 2023 rok
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-18 14:49
Dział: Zamówienia publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych na 2023 rok
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-12 10:30
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-12 10:29
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1263/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-06 15:32
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1263/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-06 15:31
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 1263/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-06 15:19
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 823/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 maja 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-04 21:34
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna zastępczego prowadzącego zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka (umowa zlecenie)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-04 21:33
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna zastępczego prowadzącego zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka (umowa zlecenie)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-02 21:24
Dział: Informacje podstawowe » Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-07-02 21:21
Dział: Informacje podstawowe » NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Opis zmian: aktualizacja artykułu: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-30 12:40
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-30 12:39
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-30 10:07
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę, 1 etat - umowa o pracę na zastępstwo, 1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-30 10:06
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Samodzielnym Referacie Asystentury Rodzin (umowa o pracę, 1 etat - umowa o pracę na zastępstwo, 1 etat)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-27 15:29
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-26 21:00
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Wsparcia Psychologicznego w Wydziale Pieczy Zastępczej w ramach Projektu „Pomorskie dzieciom” realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (1 etat, umowa na czas trwania projektu tj. do 30.06.2023 r.)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-26 20:47
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Mieszkalnictwa Społecznego w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-26 20:32
Dział: Oferty pracy » Ogłoszenie w sprawie naboru w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w Centrum Pracy Socjalnej 6 (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-20 10:30
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-15 15:37
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 823/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 maja 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-13 20:54
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2023 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-13 13:11
Dział: Konkursy » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 889/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2023 r.
Wykonanie: Ewa Jasiocha
Data: 2023-06-11 23:04
Dział: Administracja » Ocena zasobów pomocy społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena zasobów pomocy społecznej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-11 23:03
Dział: Administracja » Ocena zasobów pomocy społecznej » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2022
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-11 23:02
Dział: Administracja » Ocena zasobów pomocy społecznej » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Rok 2022
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-11 23:01
Dział: Administracja » Ocena zasobów pomocy społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena zasobów pomocy społecznej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Data: 2023-06-11 22:59
Dział: Administracja » Ocena zasobów pomocy społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena zasobów pomocy społecznej
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 10396