Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2021

Oferta Fundacji "Twoja Rola"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. 10-lecie projektu "Osiedle Sitowie" Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. 10-lecie projektu "Osiedle Sitowie", złożona przez Fundację TWOJA ROLA. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę ...

Utworzony: 2021-07-26 | Zmodyfikowany: 2021-07-26 15:42

2. Rok 2021

Zarządzenie Nr 934/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 934/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publiczn...

Utworzony: 2021-06-25 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 14:44

3. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor/stars...

Utworzony: 2021-07-02 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 12:47

4. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy ...

Utworzony: 2021-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 12:38

5. Rok 2021

Zarządzenie Nr 1092/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lipca 2021 r.

Zarządzenie Nr 1092/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Utworzony: 2021-07-21 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 10:16

6. Rok 2020

Zarządzenie Nr 1758/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 1758/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2021 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami Zarządzenie Nr 1083/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2021 roku zadania z z...

Utworzony: 2020-12-22 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 09:02

7. Rok 2021

Zarządzenie Nr 388/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 388/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 388/21 Prezyde...

Utworzony: 2021-03-25 | Zmodyfikowany: 2021-07-21 17:35

8. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy ...

Utworzony: 2021-07-21 | Zmodyfikowany: 2021-07-21 17:24

9. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy/starsza księgowa/st...

Utworzony: 2021-07-20 | Zmodyfikowany: 2021-07-20 15:36

10. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy/starsza księgowa/st...

Utworzony: 2021-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-07-20 15:15

11. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2021-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-07-13 15:38

12. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator pr...

Utworzony: 2021-06-23 | Zmodyfikowany: 2021-07-13 15:29

13. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator pr...

Utworzony: 2021-07-13 | Zmodyfikowany: 2021-07-13 13:43

14. działalność systemu pomocy społecznej

2020 rok

Sprawozdanie z działalności systemu pomocy społecznej za 2020 rok

Utworzony: 2021-07-12 | Zmodyfikowany: 2021-07-12 13:29

15. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy ...

Utworzony: 2021-06-17 | Zmodyfikowany: 2021-07-06 15:29

16. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Centrum Prac...

Utworzony: 2021-07-06 | Zmodyfikowany: 2021-07-06 13:53

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu (0,4 etatu; umowa ...

Utworzony: 2021-06-17 | Zmodyfikowany: 2021-07-06 13:31

18. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2021-06-09 | Zmodyfikowany: 2021-07-06 13:14

19. Rok 2021

Oferta Stowarzyszenia Terapeutów, Lekarzy i Przyjaciół Osób z Dysfunkcjami Rozwoju &...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Kurs PJM dla terapeutów i wolontariuszy stowarzyszenia "Okno Na Świat" Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Kurs PJM dla terapeutów i wolontariuszy stowarzyszenia „Okno Na Świat”, złożona przez STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW, LEKARZY I PRZYJACIÓŁ OSÓB DYSFUNKCJAMI ROZWOJU „OKNO NA ŚWIAT”. Na podstawie art. 19a ust...

Utworzony: 2021-07-05 | Zmodyfikowany: 2021-07-05 12:18

20. Rok 2021

Oferta Fundacji „Bursztynowe Serce”

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "OeN - ENTER" - kontynuacja Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "OeN - ENTER" - kontynuacja, złożona przez Fundację „Bursztynowe Serce”. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zamieszcza się ofertę...

Utworzony: 2021-07-05 | Zmodyfikowany: 2021-07-05 12:12