Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2022-09-05 | Zmodyfikowany: 2022-10-03 22:24

2. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Świa...

Utworzony: 2022-09-06 | Zmodyfikowany: 2022-10-03 17:14

3. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2022-09-06 | Zmodyfikowany: 2022-10-03 17:11

4. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2022-08-11 | Zmodyfikowany: 2022-10-03 17:02

5. Rok 2022

Zarządzenie Nr 1590/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 1590/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rod...

Utworzony: 2022-08-18 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 21:05

6. Rok 2022

Zarządzenie Nr 440/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 440/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,...

Utworzony: 2022-03-16 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 20:03

7. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowy/starszy księgowy w Referacie...

Utworzony: 2022-09-30 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 19:11

8. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowy/starszy księgowy w Referacie...

Utworzony: 2022-09-13 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 19:01

9. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalis...

Utworzony: 2022-09-14 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 18:56

10. Rok 2022

Oferta Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność”

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Rehabilitacja społeczno-ruchowa - uczestnictwo w zajęciach i ćwiczeniach na basenie solankowym Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Rehabilitacja społeczno-ruchowa - uczestnictwo w zajęciach i ćwiczeniach na basenie solankowym, złożona przez Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność”. Na podstawie art. 19a ust. ...

Utworzony: 2022-09-29 | Zmodyfikowany: 2022-09-29 20:52

11. Rok 2022

Oferta Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu "Solidarność"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Rehabilitacja społeczno-ruchowa - uczestnictwo w zajęciach i ćwiczeniach na basenie solankowym Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Rehabilitacja społeczno-ruchowa - uczestnictwo w zajęciach i ćwiczeniach na basenie solankowym, złożona przez Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu "Solidarność". Na podstawie art. 19a ust. 3 ...

Utworzony: 2022-09-29 | Zmodyfikowany: 2022-09-29 11:42

12. Rok 2021

Zarządzenie Nr 2096/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 2096/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami Zarządzenie Nr 665/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących w 2022 roku zadania z ...

Utworzony: 2021-12-22 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 13:58

13. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spr...

Utworzony: 2022-09-23 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 13:28

14. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2022-09-23 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 13:12

15. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2022-09-01 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 12:49

16. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik Referatu Dzienn...

Utworzony: 2022-09-05 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 12:16

17. Rok 2022

Zarządzenie Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1895/22 Prez...

Utworzony: 2022-09-16 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 14:00

18. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalis...

Utworzony: 2022-09-20 | Zmodyfikowany: 2022-09-20 20:10

19. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2022-09-20 | Zmodyfikowany: 2022-09-20 19:49

20. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalis...

Utworzony: 2022-09-05 | Zmodyfikowany: 2022-09-20 19:37