Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu „Groomer – Fryzjer zwierząt” dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód II”

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 08:20

2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Rok 2019

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:26

3.

Nieodpłatna pomoc prawna w czasie epidemii koronawirusa

W związku z ograniczaniem ryzyka zakażenia koronawirusem, z dniem 16 marca 2020 r. została zawieszona usługa bezpośredniego udzielania nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja są udzielane wyłącznie telefonicznie oraz drogą elektroniczną do odwołania. 2. Obowiązują zapisy na poradę: pod numerem 58/342 31 88 w godz. od 10:00 do 14:00 e-mail: pom...

Utworzony: 2020-03-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-24 17:39

4. Rok 2020

Zarządzenie Nr 538/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 538/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Zarządzenie Nr 613/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację...

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 14:23

5. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie usługi przechowywania i obsługi dokumentacji niearchiwalnej będącej w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku Uwaga Oferenci! Z uwagi na pytania dotyczące zapytania ofertowego zostaje wydłużony czas składania ofert do dnia 25 maja 2020 roku do godziny 15:30.

Utworzony: 2020-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 20:07

6. Rok 2018

Zarządzenie Nr 648/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2018 r. Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl...

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 15:00

7. Rok 2020

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 14:27

8. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2020 roku

Ogłoszenie nr 541442-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi dla uczestników projektu „Cała Naprzód II”.

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:22

9. Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 12:40

10. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie jednoetapowego kursu operatora koparki jednonaczyniowej III i I klasy uprawnień wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód II”

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 09:04

11. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód II”

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 09:00

12. finansowe

2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-10 | Zmodyfikowany: 2020-05-10 20:48

13. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 2 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”.

Utworzony: 2020-04-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-07 15:49

14.

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Informacja dotycząca rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje , że w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju, na podstawie art. 15zzs ust. 1 pkt 6 i 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz w...

Utworzony: 2012-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-04-28 10:34

15. Ochrona danych osobowych

Dane

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest: KATARZYNA JASIŃSKA e-mail: iod@mopr.gda.pl Klauzule informacyjne:

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-04-24 13:04

16. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Informacja

Szanowni Państwo Informujemy, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego dokumenty w ramach aktualnych konkursów można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty. Kolejne etapy wszystkich naborów/konkursów, w tym spotkania rekrutacyjne z kandydatami, zostają czasowo wstrzymane. Proszę czekać na dalsze informacje. Kandydaci, którzy złożyli swoje oferty będą informowani o dalszych etapach rekrutacji telefonicznie.

Utworzony: 2020-04-21 | Zmodyfikowany: 2020-04-21 13:50

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Tech...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-04-21 13:48

18. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-04-21 13:47

19. Rok 2020

Zarządzenie Nr 223/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 223/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 marca 2020 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Ko...

Utworzony: 2020-02-24 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 14:30

20. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Utworzony: 2018-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 12:36