Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy asystent/asystent/s...

Utworzony: 2021-10-19 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 15:25

2. Rok 2021

Zarządzenie Nr 1619/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 1619/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1619/21 ...

Utworzony: 2021-10-13 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 15:01

3. Rok 2021

Zarządzenie Nr 1617/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 1617/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa ob...

Utworzony: 2021-10-13 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 15:43

4. Rok 2021

Oferta Polskiego Związku Głuchych Oddział Pomorski

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Magia Świąt Bożego Narodzenia"- spotkanie integracyjne osób niesłyszących. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Magia Świąt Bożego Narodzenia” - spotkanie integracyjne osób niesłyszących, złożona przez Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc...

Utworzony: 2021-10-18 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 13:47

5. Rok 2021

Oferta Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Świąteczny czas - cykl spotkań z warsztatami dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z opiekunami - członków COC z Gdańska. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Świąteczny czas - cykl spotkań z warsztatami dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z opiekunami - członków COC z Gdańska, złożo...

Utworzony: 2021-10-18 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 13:45

6. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant/pracownik socjal...

Utworzony: 2021-10-05 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 12:21

7. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu: 2021/BZP 00230661/01 z dnia 13.10.2021 r.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) MOPR w Gdańsku objętych pomocą socjalną finansowaną z ZFŚS

Utworzony: 2021-10-13 | Zmodyfikowany: 2021-10-13 11:53

8. Rok 2021

Zarządzenie Nr 1405/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 1405/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska Zarządzenie Nr 1487/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadania z za...

Utworzony: 2021-08-31 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 16:07

9. Rok 2020

Zarządzenie Nr 1580/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 1580/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Zarządzenie Nr 1667/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu...

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 15:56

10. Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2021 rok

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 12:28

11. Rok 2021

Oferta Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Dom Samotnej Matki w Matemblewie - wsparcie kobiet w kryzysie Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Dom Samotnej Matki w Matemblewie - wsparcie kobiet w kryzysie, złożona przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. po...

Utworzony: 2021-10-08 | Zmodyfikowany: 2021-10-08 12:36

12. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik projektu lub koordynator pr...

Utworzony: 2021-10-07 | Zmodyfikowany: 2021-10-07 15:40

13. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka)/star...

Utworzony: 2021-10-07 | Zmodyfikowany: 2021-10-07 15:22

14. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent(-ka)/podinspektor(-ka)/inspe...

Utworzony: 2021-10-07 | Zmodyfikowany: 2021-10-07 13:12

15. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista w Zespole Technicznym w W...

Utworzony: 2021-10-06 | Zmodyfikowany: 2021-10-06 13:55

16. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2021-10-06 | Zmodyfikowany: 2021-10-06 13:40

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2021-09-23 | Zmodyfikowany: 2021-10-06 13:36

18. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista w Zespole Technicznym w W...

Utworzony: 2021-09-23 | Zmodyfikowany: 2021-10-06 13:29

19. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu: 2021/BZP 00216673/01 z dnia 6.10.2021 r.

Świadczenie usługi polegającej na działaniach interwencyjnych w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska

Utworzony: 2021-10-06 | Zmodyfikowany: 2021-10-06 13:24

20. Rok 2021

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń&r...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością - wycieczka do Torunia. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością - wycieczka do Torunia, złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...

Utworzony: 2021-10-01 | Zmodyfikowany: 2021-10-01 14:42