Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Oferta Stowarzyszenia "MONAR" na realizację zadania publicznego pt. "...

W dniu 14 września 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia "MONAR" na zadanie pt. "Aktywna pomoc w integracji". Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzin...

Utworzony: 2018-09-24 | Zmodyfikowany: 2018-09-24 09:13

2. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A zaprasza do składania ofert na dostawę 995 szt. paczek żywnościowych.

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 10:04

3. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód I”.

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 08:18

4. Rok 2017

Zarządzenie Nr 1978/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2017 r. o godzinie 15.30. Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresata...

Utworzony: 2017-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-09-14 14:38

5. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor w Samodzi...

Utworzony: 2018-09-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-14 12:26

6. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Świa...

Utworzony: 2018-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 15:35

7. Rok 2018

Zarządzenie Nr 1559/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 września 2018 r.

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

Utworzony: 2018-09-06 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 13:15

8. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2018-09-05 | Zmodyfikowany: 2018-09-05 16:15

9. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy w Wydziale Finansow...

Utworzony: 2018-09-03 | Zmodyfikowany: 2018-09-03 13:04

10. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowy/księgowa w Wydziale Finansow...

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 13:29

11.

Podległe komórki organizacyjne

Centrum Pracy Socjalnej 1 Agata Rugień - Kierownik ul. Modrzewskiego 2A 80-405 Gdańsk tel.: 58/347 86 04 fax.: 58/347 86 10 Centrum Pracy Socjalnej 2 Danuta Czapla-Kierbel - Kierownik Pl. Ks. Gustkowicza 13 80-543 Gdańsk tel.: 58/522 01 89 fax.: 58/522 01 82 Centrum Pracy Socjalnej 3 Dorota Bukowska - Kierownik ul. Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk tel.: 58/691 94 18 fax.: 58/691 94 11 Centrum Pracy Socjalnej 4 Katarzyna Jasińska - Kierownik ul. Lecha 1 80-351 Gdańsk tel.: 58/511 46 16 fax.: 58/511 ...

Utworzony: 2012-03-27 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 11:14

12.

Dane teleadresowe Centrów Pracy Socjalnej

Centrum Pracy Socjalnej 1 (Wrzeszcz Dolny, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje) ul. Modrzewskiego 2A 80-405 Gdańsk tel.: 58/347 86 00 centrala fax: 58/347 86 10 Centrum Pracy Socjalnej 2 (Brzeźno, Letnica, Nowy Port, Młyniska) Pl. Ks. Gustkowicza 13 80-543 Gdańsk tel.: 58/522 01 80 centrala fax: 58/522 01 82 Centrum Pracy Socjalnej 3 (Chełm, Lipce, Orunia, Św. Wojciech) ul. Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk tel.: 58/691 94 10 centrala fax: 58/691 94 11 Centrum Pracy Socjalnej 4 (Jelitkowo, Przymorze Małe,...

Utworzony: 2012-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 11:12

13. Rok 2018

Zarządzenie Nr 1268/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lipca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-08-30 14:36

14. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie C1 zakończonego certyfikacją – dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-27 15:45

15. Ochrona danych osobowych

Dane

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest: MIROSŁAW ŻMUDZIŃSKI e-mail: miroslaw.zmudzinski@mopr.gda.pl Klauzule informacyjne:

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-08-23 10:24

16. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania dotyczącego zakupu usługi: ewaluacja w ramach projektu "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" (POWR.04.01.00-00-DI10/17) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Utworzony: 2018-07-26 | Zmodyfikowany: 2018-08-20 21:45

17. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka rosyjskiego zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-20 11:46

18. Rok 2018

Oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej.” W dniu 10 sierpnia 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE na zadanie pt. „Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej.”. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z ...

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 14:48

19. Archiwum zamówień do 30.000 euro

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie C1 zakończonego certyfikacją – dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 13:58

20. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na wykonanie pokrycia dachu budynku Centrum Pracy Socjalnej 2 przy ul. Gustkowicza 13.

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 13:57