Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2018-11-20 | Zmodyfikowany: 2018-11-20 14:08

2. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Referacie Re...

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-20 14:01

3. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2018-10-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-20 13:55

4. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2018-11-06 | Zmodyfikowany: 2018-11-20 13:48

5. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2018 roku

Numer ogłoszenia 637586-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego.

Utworzony: 2018-10-17 | Zmodyfikowany: 2018-11-19 13:14

6. Rok 2018

Zarządzenie Nr 1718/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 października 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

Utworzony: 2018-10-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-19 09:13

7. Rok 2018

Zarządzenie Nr 1907/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 21:40

8. Rok 2018

Zarządzenie Nr 1906/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 21:15

9. Rok 2018

Oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE na realizację zadania publicznego pt. Nasz wspólny świat - integracja. W dniu 6 listopada 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE na zadanie pt. Nasz wspólny świat - integracja. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamiesz...

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 14:52

10. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wyd...

Utworzony: 2018-11-15 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 10:57

11. Rok 2018

Zarządzenie Nr 648/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2018 r. Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl...

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 11:00

12. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2018 roku

Numer ogłoszenia 641228-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Świadczenie usług cmentarno-pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska.

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 14:55

13. Rok 2018

Oferta Fundacji "Pomóż Mi Żyć"

Oferta Fundacji „Pomóż Mi Żyć" pt. "Wspólne pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i noworocznej na Farmie Życia". W dniu 30 października 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta złożona przez Fundację "Pomóż Mi Żyć" na zadanie pt. "Wspólne pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i noworocznej na Farmie Życia". Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poży...

Utworzony: 2018-11-07 | Zmodyfikowany: 2018-11-07 11:02

14. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Pora...

Utworzony: 2018-10-18 | Zmodyfikowany: 2018-11-07 10:41

15. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 15:00

16. Rok 2018

Oferta Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień"

Oferta Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień" na realizację zadania publicznego pt. „Tydzień z Niepodległą”. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień" na zadanie pt. „Tydzień z Niepodległą”. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofe...

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 12:31

17. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie: zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego, dwumodułowego kursu: Moduł 1 – Pracownik administracyjno-biurowy Moduł 2 - Kurs komputerowy ECDL BASE zakończony certyfikacją oraz cateringu dla 5 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód I”

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-31 16:08

18. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2018 roku

Numer ogłoszenia 642206-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 6 osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy na terenie miasta Gdańska.

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 09:05

19. Rok 2018

Oferta Fundacji Miejsce Tworzenia

Oferta Fundacji Miejsce Tworzenia na realizację zadania publicznego pt. „Taniec terapeutyczny - Odkrywanie swojego potencjału w ruchu”. W dniu 6 czerwca 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła oferta Fundacji Miejsce Tworzenia o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania pt. „Taniec terapeutyczny - Odkrywanie swojego potencjału w ruchu”. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 usta...

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 14:26

20. Rok 2018

Oferta Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Oferta Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek na realizację zadania publicznego pt. „Letnia świetlica dla dzieci zagrożonych żebractwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym – kontynuacja”. W dniu 12 lipca 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła oferta Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania pt. „Letnia świetlica dla dzieci zagrożonych żebractwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym &n...

Utworzony: 2018-07-23 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 14:25