Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2020

Zarządzenie Nr 934/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 934/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Zarządzenie Nr 1065/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie opowołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są...

Utworzony: 2020-07-09 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 07:39

2. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowego, dwumodułowego kursu: Moduł 1 - Kurs komputerowy ECDL BASE zakończony certyfikacją, Moduł 2 – Kurs kadry i płace dla 4 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:05

3. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 5 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:03

4. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 13:39

5. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 13:19

6. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 12:59

7. Rok 2019

Zarządzenie Nr 1823/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 11:46

8. Rok 2020

Zarządzenie Nr 850/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 850/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020. Zarządzenie Nr 944/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego ...

Utworzony: 2020-06-26 | Zmodyfikowany: 2020-07-21 08:33

9. Rok 2019

Zarządzenie Nr 2004/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku

Utworzony: 2020-01-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 09:01

10. Rok 2020

Zarządzenie Nr 711/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 711/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 „Innowacje społeczne”, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Zarządzenie...

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 08:52

11. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Świa...

INFORMACJA Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że rekrutacja w ramach naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Usług nie będzie kontynuowana. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne. Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko mogą je odebrać osobiście w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A w pokoju 118 do dnia 07.08.2020 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty z...

Utworzony: 2020-03-09 | Zmodyfikowany: 2020-07-15 16:36

12. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2020 roku

Ogłoszenie nr 548415-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Utworzony: 2020-06-09 | Zmodyfikowany: 2020-07-15 14:53

13. Rok 2020

Zarządzenie Nr 710/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 710/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Zarządzenie Nr 830/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnospr...

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-07-10 14:38

14. Rok 2020

Zarządzenie Nr 766/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 766/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020. Zarządzenie Nr 849/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszon...

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-07-09 08:45

15. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2020-07-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 15:23

16. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2020-07-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 15:05

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2020-07-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 14:46

18.

Nieodpłatna pomoc prawna w czasie epidemii koronawirusa

W związku z ograniczaniem ryzyka zakażenia koronawirusem, z dniem 16 marca 2020 r. została zawieszona usługa bezpośredniego udzielania nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja są udzielane wyłącznie telefonicznie oraz drogą elektroniczną do odwołania. 2. Obowiązują zapisy na poradę: pod numerem 58/342 31 88 w godz. od 10:00 do 14:00 e-mail: pom...

Utworzony: 2020-03-25 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 14:48

19. działalność systemu pomocy społecznej

2019 rok

Sprawozdanie z działalności systemu pomocy społecznej za 2019 rok

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 14:12

20. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2020-06-26 | Zmodyfikowany: 2020-06-26 14:02