Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Zarządzenie Nr 648/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2018 r. Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl...

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-25 14:09

2. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. D wraz kursem kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz egzaminem państwowym dla 2 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”

Utworzony: 2018-04-25 | Zmodyfikowany: 2018-04-25 14:07

3. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2018-03-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 14:01

4. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 13:55

5. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spr...

Utworzony: 2018-02-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 13:47

6. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2018-01-30 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 13:39

7. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spr...

Utworzony: 2018-01-26 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 12:48

8. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Akt...

Utworzony: 2018-01-26 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 12:06

9. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie dla 2 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I” kursów przygotowujących do odnowienia lub nabycia uprawnień SEP G1, G2 i G3 wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi.

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 07:52

10. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zawodowego kształcenia ustawicznego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 17:11

11. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert zorganizowania i przeprowadzenia kursu operatora koparkoładowarek wraz z egzaminem zewnętrznym dla 2 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”.

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 16:58

12. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód I”.

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 16:50

13. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert zakresu: zorganizowania i przeprowadzenia kursu spawania gazowego (311) oraz kursu spawania metodą MAG (135) wraz z egzaminami certyfikującymi dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód I”.

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 16:47

14. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 15:23

15. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor w Wydzial...

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 15:00

16. Rok 2018

Zarządzenie Nr 362/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 marca 2018 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu wyłonienia pośrednika w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Termin składania ofert upływa dnia 26 marca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza 19 marca 2018 r. na spotkanie informacyjne, które rozpocznie się o godzinie ...

Utworzony: 2018-03-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 11:34

17. Rok 2017

Zarządzenie Nr 1978/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2017 r. o godzinie 15.30. Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresata...

Utworzony: 2017-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 11:30

18. Rok 2018

Zarządzenie Nr 613/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018. Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2018 r. Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywan...

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 10:26

19. Rok 2018

Zarządzenie Nr 553/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2018 r. Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na sp...

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 10:01

20.

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Nazwa procedury: dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON Wymagane dokumenty: 1. wniosek o dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, 2. kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu), 3. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyj...

Utworzony: 2012-11-26 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 15:25