Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1.

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa procedury: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Wymagane dokumenty: 1) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; 2) opinia lekarza dotycząca konieczności stosowania danego...

Utworzony: 2012-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 13:28

2.

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Nazwa procedury: dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON Wymagane dokumenty: 1) wniosek o dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym; 2) kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu); 3) wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyj...

Utworzony: 2012-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 13:15

3.

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB N...

Nazwa procedury: dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON Wymagane dokumenty: 1) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 2) kopia orzeczenia o niepełnosprawności stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu); 3) oryginał faktury potwierdzającej zakup (określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – NFZ, kwotę...

Utworzony: 2012-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:37

4. Ochrona danych osobowych

Dane

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest: KATARZYNA JASIŃSKA e-mail: ido@mopr.gda.pl Klauzule informacyjne:

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:22

5. Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 14:51

6. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego, zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód II”

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 12:27

7. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego, zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód II”

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 12:22

8. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

- pomoc społeczna - nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (wraz z mediacją) - psychologiczne - pedagogiczne - rodzinne - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - pokrzywdzeni przestępstwami - uzależnienia - bezrobocie - prawa konsumenta - prawa pacjenta - ubezpieczenie społeczne - prawo pracy - prawo podatkowe - spory z podmiotami rynku finansowego - inne

Utworzony: 2018-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 13:20

9. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 11:54

10. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 11:26

11. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 11:05

12. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 10:43

13.

Prawa konsumentów

Jednostki publiczne: Ogólnodostępne Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - Zespół Terenowy ul. Chmielna 54/75 80-748 Gdańsk tel. 58/764 73 02 adres e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl strona internetowa: www.rpo.gov.pl godziny działalności: poniedziałek od 10.00 do 17.00 wtorek, środa, czwartek od 9.00 do 15.00 Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów-Delegatura w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk tel. 58/346 29 32, infolinia 801 440 220 adres e-mail: gdansk@uokik.gov.pl strona int...

Utworzony: 2019-01-01 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 10:29

14.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONA...

Nazwa procedury: dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 2. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON. 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania jednost...

Utworzony: 2017-11-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 15:35

15. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalis...

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 10:00

16. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Samodz...

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 09:56

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Pobytu...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 09:49

18. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem państwowym na operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) z uprawnieniem podstawowym do lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku BVLOS oraz uprawnieniem dodatkowym MTOM25 dla 3 Uczestników Projektu „Cała Naprzód II”.

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 09:44

19. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu...

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 09:37

20.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nazwa procedury: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Wymagane dokumenty: 1. Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 2. Wypełnione oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – do...

Utworzony: 2015-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 09:33