Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

Oferta Fundacji MARCUS

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Tradycje bożonarodzeniowe i noworoczne", złożona w trybie pozakonkursowym przez Fundację MARCUS. Dnia 11 października 2017 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła, w trybie pozakonkursowym, oferta Fundacji MARCUS na realizację zadania pt. "Tradycje bożonarodzeniowe i noworoczne". Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d...

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 12:54

2. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A zaprasza do składania ofert na dostawę 1.040 szt. paczek żywnościowych.

Utworzony: 2017-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 11:39

3. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w projekcie &q...

Utworzony: 2017-09-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 15:41

4. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: koordynator projektu w projekcie &quo...

Utworzony: 2017-09-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 15:41

5. Rok 2017

Zarządzenie Nr 1831/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. "Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego" Termin składania ofert upływa 27 października 2017 r.

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 15:22

6. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wyd...

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 12:04

7. Rok 2017

Zarządzenie Nr 1555/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. „Poprawa warunków do działań socjoterapeutycznych i zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego” Termin składania ofert upływa 18 września 2017 r.

Utworzony: 2017-08-30 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 10:21

8. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2017 roku

Numer ogłoszenia 592297-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową lokalu użytkowego na potrzeby Centrum Pracy Socjalnej 1 w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2A.

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 13:10

9. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez zorganizowanie cyklu "społecznych próbek pracy" w przedsiębiorstwie społecznym na terenie miasta Gdańska.

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 08:11

10. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli.

Utworzony: 2017-09-22 | Zmodyfikowany: 2017-10-03 11:26

11. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie przeprowadzenia kompleksowego, dwumodułowego szkolenia zawodowego dla 6 Uczestników/Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód I” Uwaga! Treść formularza ofertowego została zmieniona.

Utworzony: 2017-09-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-03 10:09

12. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do współpracy w zakresie pośredni...

Termin składania ofert upływa w dniu 5 października 2017 r.

Utworzony: 2017-09-28 | Zmodyfikowany: 2017-09-28 14:27

13. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Admini...

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-09-28 09:45

14. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy w Wydziale Finansow...

Utworzony: 2017-08-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-28 09:33

15. Rok 2017

Zarządzenie Nr 1736/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 września 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Termin składania ofert upływa 17 października 2017 r.

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-09-25 13:05

16. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Umie...

Utworzony: 2017-09-22 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 13:26

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Int...

Utworzony: 2017-09-22 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 12:12

18. Strona główna

Witamy!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk tel. 58/342 31 50 fax. 58/342 31 51 e-mail: mopr@mopr.gda.pl adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /moprgd/skrytka strona internetowa: www.mopr.gda.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 0900 do 1100. REGON...

Utworzony: 2010-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 11:51

19. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na odświeżenie i malowanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, ciągów komunikacyjnych i pozostałych magazynowych o łącznej powierzchni ok. 320 m2.

Utworzony: 2017-07-05 | Zmodyfikowany: 2017-09-19 11:44

20. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na malowanie pomieszczeń zajmowanych przez Cenrum Pracy Socjalnej 2 w budynku przy ul. Gustkowicza 13.

Utworzony: 2017-08-06 | Zmodyfikowany: 2017-09-19 11:40