Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2019

Oferta Pomorskiej Fundacji Aktywności Społecznej "MY"

Oferta Pomorskiej Fundacji Aktywności Społecznej „MY” pt. Rola muzyki w filmie i w życiu. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością na uniwersytecie. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Pomorskiej Fundacji Aktywności Społecznej „MY” na realizację zadania publicznego pt. Rola muzyki w filmie i w życiu. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością na uniwersytecie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 15:23

2. Rok 2019

Zarządzenie Nr 1823/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 15:08

3. Rok 2019

Zarządzenie Nr 1663/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

Utworzony: 2019-10-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 15:07

4. Rok 2019

Oferta Fundacji Wspierania Rozwoju "Ja Też"

Oferta Fundacji Wspierania Rozwoju „Ja Też” na realizację zadania publicznego pt. ,,WYSPY UMIEJĘTNOŚCI – Jestem głodna” Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Wspierania Rozwoju „Ja Też” pt. ,,WYSPY UMIEJĘTNOŚCI – Jestem głodna”. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszc...

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 14:55

5. Rok 2019

Zarządzenie Nr 1826/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 20:39

6. Rok 2018

Zarządzenie Nr 1907/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Pracy Socjalnej 1 w Gdańsku ul. Modrzewskiego 2A.

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 19:54

7. Procedury i formularze

Procedury i formularze

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘ...

Utworzony: 2012-06-01 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 10:53

8.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU &qu...

Nazwa procedury: Dofinansowanie ze środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu „zajęcia klubowe w WTZ” dla podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej na terenie miasta Gdańska Wymagane dokumenty: 1) wniosek o przyznanie środków PFRON; 2) pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby umocowane do reprezentowania Podmiotu prowadzącego WTZ; 3) plan działalności zajęć klubowych, określających między innymi formułę organizacji zajęć klubo...

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 10:51

9. Rok 2019

Oferta Stowarzyszenia dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Móz...

Oferta Stowarzyszenia dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On na realizację zadania publicznego pt. Razem raźniej! Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On na realizację zadania publicznego pt. Razem raźniej! Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub...

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 09:28

10. Rok 2018

Zarządzenie Nr 2025/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2018 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 09:11

11. Rok 2019

Oferta Fundacji im. Helen Keller

Oferta Fundacji im. Helen Keller pt. ,,Cieszmy się świętami” Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji im. Helen Keller pt. "Cieszmy się świętami". Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka...

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 09:00

12. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód II”.

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 10:07

13.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONA...

Nazwa procedury: dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 2. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON. 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania jednost...

Utworzony: 2017-11-24 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 08:51

14. Rok 2019

Oferta Stowarzyszenia 180 Stopni

Oferta Stowarzyszenia 180 Stopni na realizację zadania publicznego pt. „LOKALNY WARSZTAT KULINARNY” Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia 180 Stopni pt. „LOKALNY WARSZTAT KULINARNY”. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie int...

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 14:51

15. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2019 roku

Ogłoszenie Nr 614831-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Świadczenie usług cmentarno-pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska.

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 14:15

16. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2019 roku

Ogłoszenie Nr 610096-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy oraz różnych kursów wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi dla uczestników projektu „Cała Naprzód II”.

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 11:33

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 10:11

18. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 09:57

19. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 09:47

20. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 2 Uczestników/Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”..

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 14:13