Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 15:26

2. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 15:14

3. Rok 2018

Zarządzenie Nr 205/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2018 r. Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.p...

Utworzony: 2018-01-29 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 14:58

4. Rok 2018

Zarządzenie Nr 204/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza 5 lutego 2018 r. na spotkanie informacyjne, które rozpocznie się o godzinie 13:30 w Olivi...

Utworzony: 2018-01-29 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 14:57

5. Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego

Zastępca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego

Agnieszka Chomiuk ul. Leczkowa 1A (II piętro, pokój 218) 80-432 Gdańsk tel.: 58/342 31 36 Podległe komórki organizacyjne

Utworzony: 2012-03-26 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 14:53

6. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2018 roku

Numer ogłoszenia 518559-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Przeprowadzenie badań i wydania opinii psychologicznych oraz prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego.

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 09:36

7. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu fryzjerskiego wraz z egzaminem czeladniczym dla jednej Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Utworzony: 2018-02-05 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 08:11

8. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego na poziomie A1, A2 i B1 zakończonego certyfikacją TELC łącznie dla 5 Uczestników/Uczestniczek Projektu Cała Naprzód I.

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 15:09

9. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kompleksowego dwumodułowego szkolenia w zakresie zarządzania projektami dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”: Moduł 1 – Prince2 Foundation zakończony certyfikacją; Moduł 2 – Prince 2 Practitioner zakończony certyfikacją.

Utworzony: 2018-01-31 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 09:37

10. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-02-06 10:33

11. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 13:12

12. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do współpracy w zakresie weryfika...

Utworzony: 2018-01-24 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 08:26

13. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Centrum Prac...

Utworzony: 2018-02-01 | Zmodyfikowany: 2018-02-01 08:27

14. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy w Wydziale Finansow...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-30 18:59

15. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2018-01-30 | Zmodyfikowany: 2018-01-30 18:52

16. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spr...

Utworzony: 2018-01-26 | Zmodyfikowany: 2018-01-26 13:29

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Akt...

Utworzony: 2018-01-26 | Zmodyfikowany: 2018-01-26 13:22

18. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie identyfikacji potrzeb i kompetencji 24 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I” w kontekście zawodowym (doskonalenia zawodowego oraz ustalenia kierunku działań umożliwiających Uczestnikom Projektu wejście/powrót na rynek pracy).

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-24 16:52

19. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Centrum Prac...

Utworzony: 2017-12-29 | Zmodyfikowany: 2018-01-23 14:57

20. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2017-12-21 | Zmodyfikowany: 2018-01-23 14:54