Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Zarządzenie Nr 1058/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie dziennego domu pomocy z 15 miejscami dla osób chorych, z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 lipca 2018 r. o godz. 14.00 w małej sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

Utworzony: 2018-06-29 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 13:42

2. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie: przeprowadzenia kompleksowego, dwumodułowego kursu dla 2 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód I": Moduł 1 - Kurs komputerowy ECDL BASE zakończony certyfikacją, Moduł 2 -Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac.

Utworzony: 2018-07-02 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 08:00

3. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2018-07-12 | Zmodyfikowany: 2018-07-12 14:27

4. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie: zorganizowania i przeprowadzenia kursu operatora żurawia przenośnego/przeładunkowego (HDS) wraz egzaminem państwowym dla 5 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”.

Utworzony: 2018-07-02 | Zmodyfikowany: 2018-07-12 07:58

5. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Specjalista w Zespole Dochodów w Wydz...

Utworzony: 2018-06-21 | Zmodyfikowany: 2018-07-11 15:40

6. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie: przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. C, C+E wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej łącznie dla 3 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”.

Utworzony: 2018-06-28 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 13:20

7. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie: zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. D wraz z kursem kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz egzaminem państwowym dla 3 Uczestników Projektu „Cała Naprzód I”

Utworzony: 2018-06-28 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 13:12

8. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód I”.

Utworzony: 2018-06-28 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 13:06

9. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2018 roku

Numer ogłoszenia 574501-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-07-09 12:03

10. Strona główna

Witamy!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk tel. 58/342 31 50 fax. 58/342 31 51 e-mail: mopr@mopr.gda.pl adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /moprgd/skrytka strona internetowa: www.mopr.gda.pl Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 730 do 1530 środa w godzinach od 800 do 1700 piątek w godzinach od 730 do 1430 Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, in...

Utworzony: 2010-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-07-06 13:04

11.

Podległe komórki organizacyjne

Centrum Pracy Socjalnej 1 Agata Rugień - Kierownik ul. Modrzewskiego 2A 80-405 Gdańsk tel.: 58/347 86 04 fax.: 58/347 86 10 Centrum Pracy Socjalnej 2 Danuta Czapla-Kierbel - Kierownik Pl. Ks. Gustkowicza 13 80-543 Gdańsk tel.: 58/522 01 89 fax.: 58/522 01 82 Centrum Pracy Socjalnej 3 Dorota Bukowska - Kierownik ul. Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk tel.: 58/691 94 18 fax.: 58/691 94 11 Centrum Pracy Socjalnej 4 Katarzyna Jasińska - Kierownik ul. Lecha 1 80-351 Gdańsk tel.: 58/511 46 16 fax.: 58/511 ...

Utworzony: 2012-03-27 | Zmodyfikowany: 2018-07-06 12:40

12.

Dane teleadresowe Samodzielnego Referatu Zapobiegania i Wsparcia w Kryzysie

Samodzielny Referat Zapobiegania i Wsparcia w Kryzysie ul. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk tel.: 58/342 31 79 fax: 58/342 31 51

Utworzony: 2018-07-06 | Zmodyfikowany: 2018-07-06 12:40

13. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor w Samodzi...

Utworzony: 2018-07-05 | Zmodyfikowany: 2018-07-05 10:57

14. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2018-07-04 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 09:59

15. Rok 2018

Zarządzenie Nr 931/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej z dzielnic Gdańska. Termin składania ofert za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl upływa 25 czerwca 2018 r. o godz. 15:30

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-07-02 11:28

16. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2018-06-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 14:27

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 14:05

18. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2018-06-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 11:47

19. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Świa...

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2018-06-27 17:09

20. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie usługi przechowywania i obsługi dokumentacji niearchiwalnej będącej w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 12:06