Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 4 Uczestników/Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 13:09

2. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie przeprowadzenia warsztatów identyfikacji talentów (osobistych predyspozycji) i nauki zarządzania nimi dla 110 Uczestników Projektu „Cała Naprzód II”

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 13:04

3. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Pora...

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 12:37

4. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Int...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 12:26

5. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Int...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 12:22

6. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Pora...

Utworzony: 2019-08-30 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 12:16

7. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy opiekun/opiekun/sta...

INFORMACJA o unieważnieniu naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy opiekun/opiekun/starszy opiekun w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Cisem” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że z przyczyn organizacyjnych unieważnia nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy opiekun/opiekun/starszy opiekun w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Cisem”, ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 08.08.2019 r. Osoby, które złożyły...

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 11:53

8. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy opiekun/opiekun/sta...

INFORMACJA o unieważnieniu naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy opiekun/opiekun/starszy opiekun w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Cisem” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że z przyczyn organizacyjnych unieważnia nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy opiekun/opiekun/starszy opiekun w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Cisem”, ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30.08.2019 r. Osoby, które złożyły...

Utworzony: 2019-08-30 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 11:53

9. Zadania pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Art. 17. [Obowiązkowe i własne zadania gminy] 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej; 3) udzielanie schronienia, zapewnienie po...

Utworzony: 2012-03-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 12:20

10. Rok 2019

Zarządzenie Nr 1517/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 września 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 17:04

11. Rok 2019

Zarządzenie Nr 1518/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 września 2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 16:53

12. Rok 2019

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ko...

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku na realizację zadania publicznego pt. Grupa Dziennikarska PSONI Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku na realizację zadania publicznego pt. Grupa Dziennikarska PSONI. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public...

Utworzony: 2019-09-12 | Zmodyfikowany: 2019-09-12 11:03

13. Rok 2019

Oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet

Oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet na realizację zadania publicznego pt. Wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet na realizację zadania publicznego pt. Wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszc...

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 14:15

14. Rok 2019

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ko...

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku na realizację zadania publicznego pt. Akcja! Wiesz co jesz. W dniu 19 lipca 2019 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku na zadanie pt. Akcja! Wiesz co jesz. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ...

Utworzony: 2019-07-25 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 12:27

15. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2019 roku

Ogłoszenie Nr 583815-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Wykonanie robót remontowych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul. Nowiny 7.

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-09-09 11:06

16. Rok 2019

Zarządzenie Nr 1375/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 września 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

Utworzony: 2019-08-29 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 12:20

17. Rok 2019

Zarządzenie Nr 1371/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 września 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

Utworzony: 2019-08-29 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 12:19

18. Rok 2019

Zarządzenie Nr 1155/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

Utworzony: 2019-07-30 | Zmodyfikowany: 2019-08-29 13:16

19. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista w Zespole Technicz...

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 14:55

20.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nazwa procedury: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Wymagane dokumenty: 1. Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 2. Wypełnione oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – do...

Utworzony: 2015-12-31 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 07:55