Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Centrum Prac...

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-18 14:45

2. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 12:19

3. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Int...

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 12:01

4. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Zespol...

Utworzony: 2019-01-21 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 11:55

5. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Samodz...

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 11:49

6. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Samodz...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 11:31

7. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Zespol...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 11:11

8. Rok 2019

Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie na realizację zadania publicznego pt. KONSTRUKTYWNIE NA CO DZIEŃ – rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dziennej dla osób bezdomnych. W dniu 5 lutego 2019 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie na zadanie pt. KONSTRUKTYWNIE NA CO DZIEŃ – rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy ...

Utworzony: 2019-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 13:43

9. Rok 2019

Zarządzenie Nr 168/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lutego 2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Utworzony: 2019-02-07 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 14:56

10. Rok 2018

Numer ogłoszenia 663694-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych, diagnoz psychospołecznych, diagnoz specjalistycznych i badań, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz wydania opinii psychologicznych.

Utworzony: 2018-12-21 | Zmodyfikowany: 2019-02-04 11:25

11. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nazwa procedury: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Wymagane dokumenty: 1. Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 2. Wypełnione oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – do...

Utworzony: 2015-12-31 | Zmodyfikowany: 2019-01-31 10:57

12. Procedury i formularze

Procedury i formularze

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘ...

Utworzony: 2012-06-01 | Zmodyfikowany: 2019-01-30 15:14

13. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego, zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód I”.

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2019-01-29 08:00

14. Rok 2019

Oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet

Oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet na realizację zadania publicznego pt. „Specjalistyczne wsparcie kobiet doświadczających przemocy” Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet na realizację zadania publicznego pt. „Specjalistyczne wsparcie kobiet doświadczających przemocy”. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U...

Utworzony: 2019-01-28 | Zmodyfikowany: 2019-01-28 10:41

15. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na obsługę punktu informacyjnego, punktu kancelaryjnego oraz utrzymanie porządku na posesji i w obiekcie przy ul. Konrada Leczkowa 1A w Gdańsku

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-01-24 21:28

16. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2019-01-18 | Zmodyfikowany: 2019-01-18 14:22

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Pora...

Utworzony: 2018-12-19 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 11:59

18. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: radca prawny w Wydziale Organizacyjno...

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 11:41

19. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2018-12-19 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 11:15

20. Kwestionariusz osobowy i oświadczenia

Kwestionariusz osobowy i oświadczenia

Osoby ubiegające się o pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku zobowiązane są do dołączenia do składanych dokumentów aplikacyjnych wypełnionego Kwestionariusza osobowego i oświadczeń!

Utworzony: 2012-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 13:53