Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2019 roku

Zapytanie oferowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku przy ul. Gustkowicza 13 w Gdańsku

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 16:40

2. Rok 2019

Oferta Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Oferta Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA na realizację zadania publicznego pt. Mobilne Dyżury Psychologów – Interwentów - 2. W dniu 16 maja 2019 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA na zadanie pt. Mobilne Dyżury Psychologów – Interwentów - 2. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201...

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 12:32

3. Rok 2019

Zarządzenie Nr 731/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 maja 2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 maja 2019 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

Utworzony: 2019-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 10:43

4. Rok 2019

Zarządzenie Nr 630/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej (poziom -1) przy ul. Dyrekcyjnej 5.

Utworzony: 2019-04-25 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 10:40

5. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu...

Utworzony: 2019-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 14:48

6. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka ...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 14:18

7. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/s...

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 14:10

8. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 13:51

9. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Zespol...

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 13:32

10. Kwestionariusz osobowy i oświadczenia

Kwestionariusz osobowy i oświadczenia

Osoby ubiegające się o pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku zobowiązane są do dołączenia do składanych dokumentów aplikacyjnych wypełnionego Kwestionariusza osobowego i oświadczeń!

Utworzony: 2012-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 13:35

11. Rok 2019

Zarządzenie Nr 535/19 Prezydenta Miast Gdańska z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-001/19 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja" Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Termin składania ofert upływa dnia 2 maja 2019 r.

Utworzony: 2019-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 12:06

12. Rok 2018

Zarządzenie Nr 2025/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2018 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 11:57

13. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/sp...

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 21:52

14. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 21:50

15. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 21:48

16. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 21:44

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 21:43

18. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/sp...

Utworzony: 2019-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 14:36

19. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 13:56

20. Ochrona danych osobowych

Dane

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest: MIROSŁAW ŻMUDZIŃSKI e-mail: miroslaw.zmudzinski@mopr.gda.pl Klauzule informacyjne:

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2019-05-09 17:09