Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-10-17 12:54
Dział: Oferty pozakonkursowe > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta Fundacji MARCUS
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
2. Data: 2017-10-17 12:54
Dział: Oferty pozakonkursowe > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta Fundacji MARCUS
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
3. Data: 2017-10-17 11:39
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
4. Data: 2017-10-16 15:42
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w projekcie "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" (0,5 etatu - 1 etat, umowa o pracę na czas określony - do 30.09.2020 r.)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
5. Data: 2017-10-16 15:41
Dział: Oferty pracy > Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: koordynator projektu w projekcie "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" (1 etat, umowa o pracę na czas określony - do 30.09.2020 r.)
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
6. Data: 2017-10-13 15:22
Dział: Konkursy > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1831/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2017 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
7. Data: 2017-10-13 15:21
Dział: Konkursy > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1831/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2017 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
8. Data: 2017-10-13 15:21
Dział: Konkursy > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1831/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2017 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
9. Data: 2017-10-13 15:20
Dział: Konkursy > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1831/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2017 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz
10. Data: 2017-10-13 15:20
Dział: Konkursy > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1831/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2017 r.
Wykonanie: Barbara Paszkiewicz

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›