artykuł nr 1

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych oraz papieru.

artykuł nr 2

Ogłoszenie numer 369377-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 3

Ogłoszenie numer 358149-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług gastronomicznych dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wajdeloty 28A, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wajdeloty 28A, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny 7, dla osób korzystajacych z systemu pomocy społecznej, dla uczestników imprez okolicznościowych oraz prowadzenie na bazie kuchni treningu dla osób niepełnosprawnych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 4

Ogłoszenie numer 311533-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa mebli.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 5

Ogłoszenie numer 304975-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

 Dostawa sprzętu komputerowego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 6

Ogłoszenie numer 296165-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie dla 147 osób gorących posiłków (kolacji wigilijnej) dla klientów MOPS w Gdańsku.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 7

Ogłoszenie numer 339508-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

 Dostawa 1500 szt. paczek żywnościowo - świątecznych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 8

Ogłoszenie numer (TED) 2010/S 184-281223

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 9

Ogłoszenie numer 258121

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług gastronomicznych w dniu 25 października 2010 roku na Festiwalu "pozapozy".

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 10

Ogłoszenie numer (TED) 2010/S 179-273090

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacyjnych).

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 11

Ogłoszenie numer 285710-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu - Systematycznie do celu - (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie szkoleń specjalistycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 12

Ogłoszenie numer 248194-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie szkolenia zawodowego z zakresu ogrodnictwai zajęć edukacyjnych dla dzieci. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówienia.

artykuł nr 13

Ogłoszenie numer 206364-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cateringowych w I i II dniu konferencji organizowanej w ramach miniprojektu pt."Model motywowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej - innowacyjny instrument pracy pracowników służb społecznych

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 14

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych oraz papieru.

artykuł nr 15

Ogłoszenie numer 177086-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług transmisji danych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 16

Ogłoszenie numer 173232-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie treningu umiejętności społecznych z elementami treningu zawodowego, terapii motywującej, terapii indywidualnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 17

Ogłoszenie numer 147608-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie treningu umiejętności społecznych w teorii i praktyce, treningu umiejętności zawodowych, treningu umiejętności zdrowotnych, doradztwa zawodowego, terapii indywidualnej i zajęć edukacyjnych dla dzieci. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 18

Ogłoszenie numer 131890-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

 Dostawa mebli.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 19

Ogłoszenie numer 94115-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, treningu budżetowego, doradztwa zawodowego, terapii indywidualnej i zajęć edukacyjnych dla dzieci. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 20

Ogłoszenie numer 92285-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, treningu budżetowego, doradztwa zawodowego, terapii indywidualnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 21

Ogłoszenie numer 107624-2010

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla 200 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 22

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę tuszy, tonerów, taśm barwiących do drukarek, kserokopiarek i faksów.