artykuł nr 1

Numer ogłoszenia 397846-2014

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 3 osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 2

Numer ogłoszenia 246123-2014

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa urządzeń komputerowych oraz pakietów oprogramowania

artykuł nr 3

Numer ogłoszenia 233021-2014

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 22 osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnych Domach Pomocy na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 4

Numer ogłoszenia 325060-2014

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie kompleksowych usług cmentarno - pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 5

Numer ogłoszenia 322688-2014

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 22 osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnych Domach Pomocy na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 6

Numer ogłoszenia 286428-2014

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu Aktywni w sieci w okresie jego trwałości.

artykuł nr 7

Numer ogłoszenia 227542-2014

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy psychofizycznej dziecka i wydawanie opinii diagnostycznej na rzecz dzieci pozbawionych prawidłowej opieki rodziców biologicznych i przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w zastępczej pieczy.

artykuł nr 8

Numer ogłoszenia 199946-2014

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dziecka i wydawanie opinii diagnostycznej na rzecz dzieci pozbawionych prawidłowej opieki rodziców biologicznych i przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w zastępczej pieczy.

artykuł nr 9

Numer ogłoszenia 184722-2014

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 10

Zawiadomienie

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę atramentów i tonerów do drukarek, kserokopiarek oraz faxów

artykuł nr 11

Numer ogłoszenia 108848-2014

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla 140 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.

artykuł nr 12

Numer ogłoszenia 63235-2014

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dziecka i wydanie opinii diagnostycznej na rzecz dzieci pozbawionych prawidłowej opieki rodziców biologicznych i przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w zastępczej pieczy.

artykuł nr 13

Numer ogłoszenia 46873-2014

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 14

Zawiadomienie

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych