artykuł nr 1

Numer ogłoszenia 663694-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych, diagnoz psychospołecznych, diagnoz specjalistycznych i badań, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz wydania opinii psychologicznych.

artykuł nr 2

Numer ogłoszenia 655690-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi polegającej na działaniach interwencyjnych w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska.

artykuł nr 3

Numer ogłoszenia 642206-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 6 osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 4

Numer ogłoszenia 641228-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno-pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 5

Numer ogłoszenia 637586-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego.

artykuł nr 6

Numer ogłoszenia 574501-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

artykuł nr 7

Numer ogłoszenia 557543-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową lokalu użytkowego na potrzeby Centrum Pracy Socjalnej 1 w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2A.

artykuł nr 8

Numer ogłoszenia 518559-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie badań i wydania opinii psychologicznych oraz prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego.