artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowego, dwumodułowego kursu: Moduł 1 - Kurs komputerowy ECDL BASE zakończony certyfikacją, Moduł 2 – Kurs kadry i płace dla 4 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 292.934 KB
Formularz ofertowy 230.500 KB
Informacja o wyniku 238.285 KB
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 5 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 202.821 KB
Formularz ofertowy 218.000 KB
Pytanie i odpowiedź 141.034 KB
Informacja o wyniku 199.703 KB
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania kwalifikacji w zawodzie florysta zakończonego egzaminem czeladniczym dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 201.595 KB
Formularz ofertowy 219.000 KB
Informacja o wyniku 226.851 KB
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania kwalifikacji w zawodzie wizażystka/stylistka zakończonego egzaminem czeladniczym wraz z cateringiem dla 3 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 249.652 KB
Formularz ofertowy 222.500 KB
Informacja o wyniku 232.070 KB
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu „Groomer – Fryzjer zwierząt” dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 203.063 KB
Formularz ofertowy 196.500 KB
Informacja o wyniku 223.298 KB
artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie jednoetapowego kursu operatora koparki jednonaczyniowej III i I klasy uprawnień wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 197.126 KB
Formularz ofertowy 217.000 KB
Informacja o wyniku 245.170 KB
artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 197.948 KB
Formularz ofertowy 217.500 KB
Informacja o wyniku 245.116 KB
artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie usługi przechowywania i obsługi dokumentacji niearchiwalnej będącej w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Uwaga Oferenci!

Z uwagi na pytania dotyczące zapytania ofertowego zostaje wydłużony czas składania ofert do dnia 25 maja 2020 roku do godziny 15:30.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 105.780 KB
Formularz ofertowy 133.000 KB
Wzór umowy 142.500 KB
Pytania i odpowiedzi 105.332 KB
Informacja o wyniku 146.484 KB
artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 2 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 201.459 KB
Formularz ofertowy 219.000 KB
Informacja o wyniku 233.862 KB
artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowego, dwumodułowego kursu: Moduł 1 - Kurs komputerowy ECDL BASE zakończony certyfikacją, Moduł 2 – Kurs kadry i płace dla 5 Uczestników/Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 217.597 KB
Formularz ofertowy 226.500 KB
Informacja o wyniku 238.721 KB
artykuł nr 11

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego, zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód II”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 302.120 KB
Formularz ofertowy 216.500 KB
Informacja o wyniku 233.241 KB
artykuł nr 12

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego, zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód II”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 280.794 KB
Formularz ofertowy 216.000 KB
Informacja o wyniku 233.237 KB
artykuł nr 13

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego, zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestnika Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 490.144 KB
Formularz ofertowy 216.500 KB
Informacja o wyniku 196.083 KB
artykuł nr 14

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego, zakończonego certyfikacją dla 1 Uczestniczki Projektu „Cała Naprzód II”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 374.680 KB
Formularz ofertowy 216.000 KB
Informacja o wyniku 196.018 KB
artykuł nr 15

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem państwowym na operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) z uprawnieniem podstawowym do lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku BVLOS oraz uprawnieniem dodatkowym MTOM25 dla 3 Uczestników Projektu „Cała Naprzód II”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 215.367 KB
Formularz ofertowy 219.500 KB
Informacja o wyniku 205.416 KB