artykuł nr 1

Zawiadomienie

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych

artykuł nr 2

Numer ogłoszenia 259817 - 2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług gastronomicznych dla Dziennego Domu Pomocy ul. Wajdeloty 28A, Dziennego Domu Pomocy ul. Sternicza 2,  Środowiskowego Domu  Samopomocy ul. Wajdeloty 28 A.

artykuł nr 3

Zawiadomienie

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru

 

artykuł nr 4

Numer ogłoszenia 240971-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorących posiłków (kolacji wigilijnej) dla 147 osób - klientów MOPR w Gdańsku. 

artykuł nr 5

Numer ogłoszenia 240933-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa paczek żywnościowo - świątecznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku


artykuł nr 6

Numer ogłoszenia 450242-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa urządzeń komputerowych

artykuł nr 7

Numer ogłoszenia 238651-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno pogrzebowych

artykuł nr 8

Numer ogłoszenia 205467-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: kursu komputerowego, kasjer sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, bukieciarstwo-florystyka, kadry i płace z podstawą rachunkowości i księgowości z wykorzystaniem komputera, pomoc kucharza, stylizacji paznokci, opiekun osób starszych, operatora wozków jezdnych z wymianą butli LPG oraz zapewnienie cateringu i niezbednych badań lekarskich. 


artykuł nr 9

Numer ogłoszenia 2012/S 185-304536

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

artykuł nr 10

Numer ogłoszenia 205163-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: kursu prawa jazdy kategorii B, niezbędnych badań lekarskich i egzaminu państwowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 11

Numer ogłoszenia 2012/S 180-296387

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług opiekuńczych.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 12

Numer ogłoszenia 186663-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: kursu operatora wózków jezdnych z wymianą butli LPG i organizacją pracy w magazynie, kursu pracownika ochrony mienia i osób - licencja I stopnia, kursu spawacza MIG-TIG, kursu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kursu opiekuna osoby starszej oraz zapewnienie cateringu i niezbędnych badań lekarskich.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 13

Numer ogłoszenia 185887-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: kursu prawa jazdy kategorii B, niezbędnych badań lekarskich i egzaminu państwowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 14

Numer ogłoszenia 179895-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, treningu umiejętności wychowawczych, treningu umiejętności budżetowych, treningu niwelującego zachowania agresywne, grupy wsparcia, terapii z podnoszenia samooceny i wiary we własne możliwości, prawa, terapii indywidualnej, Programu Aktywności Lokalnej, doradztwa zawodowego, diagnozy społeczno - zawodowej.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 15

Numer ogłoszenia 154475-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie czterech wyjazdów edukacyjnych dla 200 beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 16

Numer ogłoszenia 149391-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2A - II etap.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 17

Numer ogłoszenia 140427-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu "Systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) w zakresie : treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, treningu umiejętności budżetowych, doradztwa zawodowego, diagnozy społeczno - zawodowej, zajęć opiekuńczo - edukacyjnych dla dzieci oraz cateringu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 18

Numer ogłoszenia 135545-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie czterech wyjazdów edukacyjnych dla 200 beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 19

Numer ogłoszenia 89337-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla 200 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 20

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę tuszów, tonerów, taśm barwiących do drukarek, kserokopiarek i faksów.

artykuł nr 21

Numer ogłoszenia 57501-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki zdrowotnej, treningu umiejętności wychowawczych, treningu umiejętności bud?etowych, prawa, terapii indywidualnej, doradztwa zawodowego, diagnozy społeczno zawodowej, konsultacji/mediacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 22

Numer ogłoszenia 56317-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, treningu umiejętności wychowawczych, treningu umiejętności bud?etowych, treningu niwelującego zachowania agresywne, grupy wsparcia, terapii z podnoszenia samooceny i wiary we własne mo?liwości, Szkoły dla Rodzica, prawa, terapii indywidualnej, Programu Aktywności Lokalnej, doradztwa zawodowego, diagnozy społeczno - zawodowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 23

Numer ogłoszenia 41395-2012

 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

 Dostawa papieru.

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

artykuł nr 24

Numer ogłoszenia 9394-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu "Aktywni w sieci".

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (siwz) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.