artykuł nr 1

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie usługi pocztowej o charakterze powszechnym polegającej na przyjmowaniu i doręczaniui przekazów ze świadczeniami z zakresu pomocy społecznej, świadczeniami rodzinnymi i z zaliczkami alimentacyjnymi.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2.459 MB
artykuł nr 2

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Wodnika 28 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o zawarciu umowy 558.708 KB
artykuł nr 3

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Świtezianki 21 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o zawarciu umowy 548.835 KB
artykuł nr 4

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Junony 2 w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o zawarciu umowy 545.488 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu - usługi

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

artykuł nr 6

Ogłoszenie o przetargu - roboty budowlane

Wykonanie robót remontowych w budynku Dziennego Domu Pomocy i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wajdeloty 28A w Gdańsku.

artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku - Etap I.

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacyjnych).

artykuł nr 9

Ogłoszenie o przetargu - dostawa

Ogłoszenie o przetargu - dostawa

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.

artykuł nr 10

Ogłoszenie o przetargu - dostawa

Ogłoszenie o przetargu - dostawa

Dostawa 1.500 szt. paczek żywnościowych.

artykuł nr 11

Ogłoszenie o przetargu - dostawa

Ogłoszenie o przetargu - dostawa

Dostawa różnych rodzajów druków.

artykuł nr 12

Ogłoszenie o przetargu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie kompleksowych usług cmentarno - pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie Miasta Gdańska

.

artykuł nr 13

Ogłoszenie o przetargu - dostawa

Ogłoszenie o przetargu - dostawy

Dostawa dwóch samochodów osobowych.

artykuł nr 14

Ogłoszenie o przetargu - dostawa

Ogłoszenie o przetargu - dostawa

Dostawa 700 szt. paczek żywnościowych.

artykuł nr 15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości nie przekraczajacej 6 000 euro

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów.

artykuł nr 16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę

Dostawa papieru kserograficznego i komputerowego.

artykuł nr 17

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa mięsa i produktów mięsnych.

artykuł nr 18

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa mebli.

artykuł nr 19

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług transmisji danych.

artykuł nr 20

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Pośrednictwa finansowego - gotówkowa wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej.

artykuł nr 21

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii letnich dla 32 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat w Gdańsku.

Załączniki:
Ogłoszenie o zawarciu umowy 22.229 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Pośrednictwa finansowego - gotówkowa wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej.