artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny/starszy pracownik/specjalista pracy socjalnej wraz z powierzeniem zadań koordynatora Zespołu ds. Rodziny i Dziecka w Centrum Pracy Socjalnej 6 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 66.264 KB
Wynik naboru 21.647 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Zespole Świadczeń Alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 75.677 KB
Wynik naboru 30.902 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/ podinspektor w Zespole Obsługi Finansowej w Dziale Pieczy Rodzinnej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 213.246 KB
Wynik naboru 127.659 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Zespole Ekonomiczno -Administracyjnym w Dziale Świadczeń Rodzinnych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 295.333 KB
Unieważnienie naboru 739.412 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi prawnej w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 60.010 KB
Wynik naboru 19.928 KB
artykuł nr 6

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - goniec w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

obrazek
Załączniki:
Informacja o wymaganiach 185.456 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi prawnej w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 61.043 KB
Wynik naboru 140.145 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi - goniec w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej (1 etat, umowa o pracę na czas określony)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 191.686 KB
Wynik naboru 139.171 KB
artykuł nr 9

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 59.556 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: zastępca głównego księgowego w Dziale Księgowości (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 61.494 KB
Wynik naboru 136.897 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych (4 etaty, umowa na czas określony do 31.12.2015 r.)

obrazek
Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.836 KB
Wynik naboru 32.481 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy w Dziale Księgowości (1 etat, umowa o pracę)

obrazek
Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 209.615 KB
Wynik naboru 122.479 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownik Centrum Pracy Socjalnej 4 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 62.334 KB
Wynik naboru 30.318 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant prawnik w Zespole Zlecania Zadań i Zamówień Publicznych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 62.617 KB
Wynik naboru 22.938 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Zespole Świadczeń Alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 73.231 KB
Wynik naboru 32.184 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik Działu Pieczy Instytucjonalnej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 65.276 KB
Wynik naboru 81.711 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi - goniec w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej (1 etat, umowa o pracę na czas określony)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 57.112 KB
Wynik naboru 21.640 KB
artykuł nr 18

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku poszukuje osoby do prowadzenia zajęć z zakresu integracji społecznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i zawodowym w Programie Aktywizacja i Integracja w ramach umowy zlecenia

Załączniki:
Ogłoszenie 58.201 KB
Wynik rekrutacji 32.676 KB
artykuł nr 19

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 59.365 KB