artykuł nr 1

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - konsultant ds. wsparcia psychologicznego - pedagog/konsultant psychologpedagog/psycholog-pedagog w Osrodku Interwencji Kryzysowej (1 etat, zatrudnienie w systemie pracy w ruchu ciagłym)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 52.449 KB
artykuł nr 2

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (5 etatów, zatrudnienie w systemie pracy w ruchu ciągłym)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 209.809 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 287.855 KB
Ogłoszenie o naborze 287.855 KB
artykuł nr 4

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Samodzielnym Referacie Reintegracji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 145.079 KB
artykuł nr 5

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 145.504 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 211.771 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 196.781 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 317.799 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 318.173 KB
Wynik naboru 123.686 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.223 KB
Wynik naboru 69.203 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 211.375 KB
Wynik naboru 122.652 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. usług dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 317.115 KB
Wynik naboru 124.384 KB
artykuł nr 13

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny/pedagog - animator lokalny w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II" (1 etat, umowa o pracę na czas określony - do 31.12.2020 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 145.803 KB
Wynik naboru 73.229 KB
artykuł nr 14

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko - asystent rodziny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej (w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 160.948 KB
artykuł nr 15

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II" (umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 145.220 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 195.927 KB
Wynik naboru 71.666 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. usług dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 317.043 KB
Wynik naboru 122.786 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (2 etaty, umowa o pracę na czas określony przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 318.025 KB
Wynik naboru 126.337 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownik projektu "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony przewidziany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 318.536 KB
Wynik naboru 124.839 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny (umowa na zastępstwo) w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II"

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 145.206 KB
artykuł nr 21

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/pedagog - animator lokalny w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II" (1 etat, umowa o pracę na czas określony - do 31.12.2020 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 146.115 KB
Wynik naboru 71.900 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 202.245 KB
Wynik naboru 70.449 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 196.114 KB
Wynik naboru 145.961 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 202.387 KB
Wynik naboru 70.058 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 195.668 KB
Wynik naboru 69.144 KB
artykuł nr 26

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 145.322 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 198.958 KB
Wynik naboru 70.118 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Centrum Pracy Socjalnej 1 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 195.396 KB
Wynik naboru 71.074 KB
artykuł nr 29

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.092 KB
Wynik naboru 69.239 KB