artykuł nr 1

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (1 etat, zatrudnienie w systemie pracy w ruchu ciągłym)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 141.916 KB
artykuł nr 2

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko - asystent rodziny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej (w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 159.821 KB
artykuł nr 3

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 145.146 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.563 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. usług dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 191.979 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog/konsultant ds. wsparcia pedagogicznego/konsultant pedagog/pedagog/ w projekcie „Cała Naprzód II” (1 etat, umowa o pracę, projekt realizowany do 30.06.2021 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 283.230 KB
artykuł nr 7

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (2 etaty, zatrudnienie w systemie pracy w ruchu ciągłym)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 115.571 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. usług dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 192.572 KB
Wynik naboru 99.788 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w projekcie „GPS - Gotowość Praca Samodzielność II” (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 116.979 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 161.340 KB
Wynik naboru 66.546 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 196.293 KB
Wynik naboru 67.519 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy opiekun/opiekun/starszy opiekun w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Cisem” (4 etaty, umowa o pracę)

INFORMACJA

o unieważnieniu naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi:
młodszy opiekun/opiekun/starszy opiekun
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Cisem”

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że z przyczyn organizacyjnych unieważnia nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy opiekun/opiekun/starszy opiekun w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Cisem”, ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30.08.2019 r.
Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko mogą je odebrać osobiście w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A w pokoju 118 do dnia 30.09.2019 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 164.266 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.259 KB
Wynik naboru 69.544 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista w Zespole Technicznym w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 163.841 KB
Wynik naboru 66.932 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy opiekun/opiekun/starszy opiekun w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Cisem” (8 etatów, umowa o pracę)

INFORMACJA

o unieważnieniu naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi:
młodszy opiekun/opiekun/starszy opiekun
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Cisem”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że z przyczyn organizacyjnych unieważnia nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: młodszy opiekun/opiekun/starszy opiekun w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Cisem”, ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 08.08.2019 r.
Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko mogą je odebrać osobiście w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A w pokoju 118 do dnia 30.09.2019 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 187.096 KB
artykuł nr 16

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Zespole Poradnictwa Psychologicznego i asystentury rodzin w Wydziale Doradztwa (2 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 118.944 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 167.474 KB
Wynik naboru 69.956 KB
artykuł nr 18

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 117.178 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 166.278 KB
Wynik naboru 69.771 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista w Zespole Technicznym w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 162.941 KB
Wynik naboru 67.945 KB
artykuł nr 21

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II" (umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 117.246 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.903 KB
Wynik naboru 67.028 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista w Zespole Technicznym w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 162.645 KB
Wynik naboru 65.380 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. rynku pracy w projekcie „Cała Naprzód II” (1 etat, realizacja projektu w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.177 KB
Wynik naboru 70.564 KB
artykuł nr 25

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko asystent rodziny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 126.044 KB
artykuł nr 26

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Aktywizacji (2 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.109 KB
Wynik naboru 68.037 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 163.450 KB
Wynik naboru 58.891 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. rynku pracy w projekcie „Cała Naprzód II” (1 etat, realizacja projektu w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.188 KB
Wynik naboru 68.573 KB
artykuł nr 29

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 200.241 KB
Wynik naboru 100.655 KB
artykuł nr 30

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Wydziale Pieczy Zastępczej (3 etaty, umowa o pracę)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 144.863 KB
artykuł nr 31

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.356 KB
Wynik naboru 66.278 KB
artykuł nr 32

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pracownik/specjalista pracy socjalnej wraz z powierzeniem zadań koordynatora Zespołu Pracy Socjalnej w Centrum Pracy Socjalnej 6 (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 120.504 KB
Wynik naboru 125.354 KB
artykuł nr 33

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II" (umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 114.536 KB
artykuł nr 34

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (0,5 etatu, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.358 KB
Wynik naboru 67.161 KB
artykuł nr 35

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 487.190 KB
Wynik naboru 91.468 KB
artykuł nr 36

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 284.677 KB
Wynik naboru 89.106 KB
artykuł nr 37

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (3 etaty, zatrudnienie w systemie pracy w ruchu ciągłym)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 208.940 KB
artykuł nr 38

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - konsultant pedagog/pedagog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (1 etat, zatrudnienie w systemie pracy w ruchu ciągłym)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 207.338 KB
artykuł nr 39

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Samodzielnym Referacie Reintegracji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 117.239 KB
artykuł nr 40

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II" (umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 48.962 KB
artykuł nr 41

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 63.299 KB
Wynik naboru 97.535 KB
artykuł nr 42

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - konsultant ds. wsparcia psychologicznego - pedagog/konsultant psycholog pedagog/psycholog-pedagog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (1 etat, zatrudnienie w systemie pracy w ruchu ciągłym)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 52.449 KB
artykuł nr 43

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (5 etatów, zatrudnienie w systemie pracy w ruchu ciągłym)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 209.809 KB
artykuł nr 44

Ogłoszenie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 287.855 KB
Wynik naboru 87.893 KB
artykuł nr 45

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Samodzielnym Referacie Reintegracji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 145.079 KB
artykuł nr 46

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 145.504 KB
artykuł nr 47

Ogłoszenie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 211.771 KB
Wynik naboru 71.112 KB
artykuł nr 48

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 196.781 KB
Wynik naboru 23.821 KB
artykuł nr 49

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 317.799 KB
Wynik naboru 92.366 KB
artykuł nr 50

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 318.173 KB
Wynik naboru 123.686 KB
artykuł nr 51

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 210.223 KB
Wynik naboru 69.203 KB
artykuł nr 52

Ogłoszenie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 211.375 KB
Wynik naboru 122.652 KB
artykuł nr 53

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. usług dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 317.115 KB
Wynik naboru 124.384 KB
artykuł nr 54

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny/pedagog - animator lokalny w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II" (1 etat, umowa o pracę na czas określony - do 31.12.2020 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 145.803 KB
Wynik naboru 73.229 KB
artykuł nr 55

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko - asystent rodziny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej (w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 160.948 KB
artykuł nr 56

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II" (umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 145.220 KB
artykuł nr 57

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 195.927 KB
Wynik naboru 71.666 KB
artykuł nr 58

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. usług dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 317.043 KB
Wynik naboru 122.786 KB
artykuł nr 59

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (2 etaty, umowa o pracę na czas określony przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 318.025 KB
Wynik naboru 126.337 KB
artykuł nr 60

Ogłoszenie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownik projektu "OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem" (1 etat, umowa o pracę na czas określony przewidziany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 318.536 KB
Wynik naboru 124.839 KB
artykuł nr 61

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny (umowa na zastępstwo) w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II"

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 145.206 KB
artykuł nr 62

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/pedagog - animator lokalny w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II" (1 etat, umowa o pracę na czas określony - do 31.12.2020 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 146.115 KB
Wynik naboru 71.900 KB
artykuł nr 63

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 202.245 KB
Wynik naboru 70.449 KB
artykuł nr 64

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 196.114 KB
Wynik naboru 145.961 KB
artykuł nr 65

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Analiz i Rozwoju

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 202.387 KB
Wynik naboru 70.058 KB
artykuł nr 66

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 195.668 KB
Wynik naboru 69.144 KB
artykuł nr 67

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 145.322 KB
artykuł nr 68

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Integracji i Rehabilitacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 198.958 KB
Wynik naboru 70.118 KB
artykuł nr 69

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Centrum Pracy Socjalnej 1 (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 195.396 KB
Wynik naboru 71.074 KB
artykuł nr 70

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 197.092 KB
Wynik naboru 69.239 KB