Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Ekonomicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.798 KB
Wynik naboru 65.552 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Technicznym w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.940 KB
Wynik naboru 64.209 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista/starszy specjalista w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.332 KB
Wynik naboru 59.007 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 168.079 KB
Wynik naboru 58.207 KB
artykuł nr 5

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole Pieczy Rodzinnej, w Wydziale Pieczy Zastępczej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej (w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 155.530 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.424 KB
Wynik naboru 58.877 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 166.202 KB
Wynik naboru 65.722 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Współpracy (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 163.761 KB
Wynik naboru 98.948 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.717 KB
Wynik naboru 57.058 KB
artykuł nr 10

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - Konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (1 etat)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 164.628 KB
Informacja o wyniku 88.464 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny w Samodzielnym Referacie Reintegracji (2 etaty, zatrudnienie w systemie pracy równoważnym)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 117.373 KB
Informacja o wyniku 67.822 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Współpracy (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 155.775 KB
Wynik naboru 58.825 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.813 KB
Wynik naboru 67.528 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Usług (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 161.320 KB
Wynik naboru 67.488 KB
artykuł nr 15

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko - asystent rodziny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej (w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 118.963 KB
artykuł nr 16

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 116.456 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (0,8 etatu, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.287 KB
Wynik naboru 66.668 KB
artykuł nr 18

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/ Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole Pieczy Rodzinnej w Wydziale Pieczy Zastępczej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej (w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 156.106 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.910 KB
Wynik naboru 68.099 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. usług dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 193.878 KB
Wynik naboru 101.510 KB
artykuł nr 21

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Reintegracji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 166.319 KB
Wynik naboru 67.389 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.584 KB
Wynik naboru 67.407 KB
artykuł nr 23

Informacja

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego dokumenty w ramach aktualnych konkursów można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty.

Kolejne etapy wszystkich naborów/konkursów, w tym spotkania rekrutacyjne z kandydatami, zostają czasowo wstrzymane.

Proszę czekać na dalsze informacje. Kandydaci, którzy złożyli swoje oferty będą informowani o dalszych etapach rekrutacji telefonicznie.

artykuł nr 24

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor ds. usług dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 193.109 KB
Wynik naboru 99.959 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Technicznym w Wydziale Organizacyjno-Technicznym (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 164.384 KB
Wynik naboru 56.744 KB
artykuł nr 26

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Świadczeń w Samodzielnym Referacie Usług (1 etat, umowa o pracę)

INFORMACJA
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że rekrutacja w ramach  naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Samodzielnym Referacie Usług nie będzie kontynuowana.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne. Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko mogą je odebrać osobiście w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A w pokoju 118 do dnia 07.08.2020 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 156.952 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 158.578 KB
Wynik naboru 67.054 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Świadczeń w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 160.563 KB
Wynik naboru 88.021 KB
artykuł nr 29

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 164.228 KB
Wynik naboru 57.530 KB
artykuł nr 30

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Współpracy (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 154.772 KB
Wynik naboru 97.036 KB
artykuł nr 31

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 158.235 KB
Wynik naboru 56.922 KB
artykuł nr 32

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Świdczeń w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 189.610 KB
Wynik naboru 86.542 KB
artykuł nr 33

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Spraw Pracowniczych (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 163.710 KB
Wynik naboru 58.711 KB
artykuł nr 34

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 159.271 KB
Wynik naboru 56.211 KB
artykuł nr 35

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. usług dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony - przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 191.690 KB
Wynik naboru 90.316 KB
artykuł nr 36

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Współpracy (1 etat, umowa na zastępstwo)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 153.986 KB
Wynik naboru 87.935 KB
artykuł nr 37

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Aktywizacji (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 163.259 KB
Wynik naboru 66.779 KB
artykuł nr 38

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w projekcie "GPS - Gotowość Praca Samodzielność II" (umowa o pracę na czas określony)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 116.214 KB
artykuł nr 39

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko - asystent rodziny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej (w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy)

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 126.175 KB
artykuł nr 40

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 116.624 KB
artykuł nr 41

Ogłoszenie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Pobytu w Wydziale Pieczy Zastępczej (1 etat, umowa o pracę)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 157.616 KB
Wynik naboru 57.238 KB
artykuł nr 42

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. usług dla osób z autyzmem i ich rodzin w projekcie „OzA - Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony -przewidywany czas trwania projektu - do 31.03.2022 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 192.109 KB
Wynik naboru 89.824 KB