artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2374/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 2374/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 2374/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2022 r. (Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej - streetworking).
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 2283/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 2283/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 2283/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2022 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Zabezpieczenie 112 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska;
II. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej;
III. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników Projektu pn. „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”;
IV. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla imigrantów.
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w formie stacjonarnej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1A.
Zainteresowane osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu proszone są o potwierdzenie obecności pod adresem e-mail:
dorota.klos@gdansk.gda.pl.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 2148/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2022 r.

Zarządzenie Nr 2148/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, ogłoszonego zarządzeniem Nr 2148/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 października 2022 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023 roku
II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023 roku.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 13:00.
Zainteresowane osoby, które chciały by wziąć udział w spotkaniu, otrzymają link do spotkania, po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 2356/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Zarządzenie Nr 2383/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: Mieszkania rozproszone ze wsparciem,
II. Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego.
Spotkanie obędzie się on-line na platformie Microsoft Teams w dniu 4 października 2022 r. o godz. 13:00, link do spotkania otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 2089/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2195/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 2377/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1590/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 1590/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1590/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2022 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu D dla osób ze spektrum autyzmu
II. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: „Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej”

III. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
IV. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością
V. Wsparcie w procesie reintegracji osób doświadczających bezdomności.

Spotkanie obędzie się on-line na platformie Microsoft Teams w dniu 6 września 2022 r. o godz. 13:00. Link do spotkania otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 1842/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 2012/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 2257/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 1390/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 lipca 2022 r.

Zarządzenie Nr 1390/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępcze, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1390/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 lipca 2022 r. Zadanie będące przedmiotem konkursu to: Zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godz. 13:00.
Osoby, które chciały by wziąć udział w spotkaniu, otrzymają link do spotkania, po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 1613/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarządzenie Nr 1663/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 1214/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2022 r.

Zarządzenie Nr 1214/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 1214/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2022 r. (Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem - w placówkach wsparcia dziennego).
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 20 lipca 2022 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 1409/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1533/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 1033/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 1033/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1033/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 czerwca 2022 r. (zapewnienie 8 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi).
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 1213/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1373/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 729/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 729/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 729/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2022 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 12:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 883/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 997/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 1039/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 721/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2022 r.

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 618/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 kwietnia 2022 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 440/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 440/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 440/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2022 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 4 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 666/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 728/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 2011/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 2230/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 96/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 96/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 96/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2022 r.
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 9 lutego 2022 r. o godz. 14:00.
Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adresem e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie Nr 303/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 352/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 1038/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska

Zarządzenie Nr 2259/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska